Nominera kandidater till ny rektor

Rektor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från Uppsala universitets konsistorium. Som student eller anställd vid Uppsala universitet kan du nominera kandidater genom att kontakta rekryteringsgruppen.

Nomineringsförfarande

Studenter och anställda vid Uppsala universitet kan senast 24 februari 2020 nominera kandidater genom att kontakta någon i rekryteringsgruppen:

Professor em. Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet, 070-593 36 37
Generaldirektör Elisabeth Dahlin, ledamot av konsistoriet, 073-654 35 73
Professor Thomas Karlsohn, 070-698 65 63
Professor Johan Elf, 0709-803 135
Professor Pernilla Åsenlöf, 070-456 28 31
Doktorand Tobias Larsson, 073-065 23 94
Student Märta Lindquist, 073-841 46 77
Avdelningschef Kay Svensson, 070-425 04 38

Tidsplan för rekrytering av ny rektor