Uppsala universitets placeringar i några rankningslistor

Uppsala universitet har under de senaste åren placerat sig omkring plats 100 i de tre största internationella rankningarna, Times Higher Education, QS World University Rankings, och ARWU (Shanghai).

Universitetets senaste placeringar i några av de mest välkända rankningarna:

  • ARWU (Shanghai): 82 (2023)
  • QS: 105 (2023)
  • Times Higher Education: 140 (2023)
  • Leiden ranking: 183 (P top 10%, 2023)
  • US News: 127 (2023)
  • Webometrics: 124 (2023)
  • CWRU (Centre for World University Rankings) - 77 (2023)

Den bibliometriska listan Leiden ranking visar placeringen för en rad bibliometriska indikatorer. Här har vi valt P top 10% som rankar lärosäten efter hur många publikationer som är bland de bästa 10 procenten inom sitt fält vad gäller antal citeringar.

En graf som föreställer hur uu placerat sig på tre olika ranknings

(ARWU) är den rankning där Uppsala universitet haft stabilast placering. I QS-rankningen har Uppsala universitet först stigit snabbt under åren 2005-2007, från omkring plats 180 till omkring plats 60 men sedan under åren sjunkit till att åter vända upp under 2023. I Times Higher Education har Uppsala universitet placerats kring 100-strecket, vissa år uppåt 80:e plats och vissa år omkring plats 110.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin