Uppsala universitets placeringar i några rankningslistor

Uppsala universitet har under de senaste åren placerat sig omkring plats 100 i de tre största internationella rankningarna, Times Higher Education, QS World University Rankings, och ARWU (Shanghai).

Uppsala universitets senaste placeringar i några av de mest välkända rankningarna:

  • ARWU (Shanghai): 89 (2022)
  • QS: 128 (2022)
  • Times Higher Education: 131 (2022)
  • Leiden ranking: 149 (P top 10%, 2021)*
  • US News: 101 (2021)
  • Webometrics: 62 (2021)

* Den bibliometriska listan Leiden ranking visar placeringen för en rad bibliometriska indikatorer. Här har vi valt P top 10% som rankar lärosäten efter hur många publikationer som är bland de bästa 10 procenten inom sitt fält vad gäller antal citeringar.

Läs mer om olika universitetsrankningar.

Uppsala universitets placeringar i de tre stora rankningarna (Times Higher, QS och ARWU) över tid.
Uppsala universitets placeringar i de tre största internationella rankningarna. Shanghai (ARWU) är den rankning där Uppsala universitet haft stabilast placering, omkring plats 60-70 i snart 20 års tid. I QS-rankningen har Uppsala universitet först stigit snabbt under åren 2005-2007, från omkring plats 180 till omkring plats 60 men sedan under åren sjunkit i ranking till sin nuvarande plats, 124. I Times higher har Uppsala universitet placerats kring 100-strecket, vissa år uppåt 80:e plats och vissa år omkring plats 110.

Senast uppdaterad: 2022-12-12