Universitetet

Segerstedthuset

Segerstedthuset är arbetsplats för universitetsledning och cirka 600 anställda vid  universitetsförvaltningen. Här finns också arkiv, restaurant och servicecenter för gäster, anställda och studenter.

Huset är centralt placerat på Dag Hammarskjölds väg, nära Uppsala slott, mitt i stråket mellan Ekonomikum och Ångströmlaboratoriet. 

Hitta till Segerstedthuset

öppettider:


Öppna delar på nedre plan (plan 0 och K1):
Vardagar 08:00-21:00

Servicecenter/reception:
Vardagar: 8:00-17:00
kontaktinformation

Studentservice:
Vardagar 8:00-17:00
Här finns all studentservice för alla studenter – studieinformation, studie- och karriärvägledning, internationella kansliet, examensenheten med flera.
kontaktinformation

Adress:

Huvudentréer:
Dag Hammarskjölds väg 7 (inte tillgänglig med bil)

von Kraemers allé 2 (om du åker, eller ska åka, taxi)

Godsmottagning (leveransadress): 
von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala

Postadress: 
Box 256, 751 05 Uppsala
 

Hitta i Segerstedthuset

Torgny Segerstedt

Huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), tidigare rektor vid Uppsala universitet i över 20 år (1955-1978). 

Segerstedts rektorat var en händelserik tid, under vilken det svenska universitets- och högskoleväsendet genomgick en omfattande modernisering, inte minst genom 1964 års universitetsstadga och 1977 års högskolereform. 

Under dessa tjugotre år inskrevs fler studenter än under hela Uppsala universitets tidigare historia, det vill säga tiden från 1477 till 1955.