Universitetet

Segerstedthuset

Segerstedthuset är arbetsplats för universitetsledning och cirka 600 anställda vid  universitetsförvaltningen. Här finns också arkiv, restaurant och servicecenter för gäster, anställda och studenter.

Huset är centralt placerat på Dag Hammarskjölds väg, nära Uppsala slott, mitt i stråket mellan Ekonomikum och Ångströmlaboratoriet. 

Segerstedthusets öppettider:
Öppna delar på nedre plan (plan 0 och K1):
vardagar 08:00-21:00

Service:

Servicecenter/reception
Öppettider vardagar: 8.00-17.00

Studentservice
Här finns all studentservice för alla studenter – studieinformation, studie- och karriärvägledning, internationella kansliet, examensenheten med flera.

Adress:

Huvudentréer:
Dag Hammarskjölds väg 7 (inte tillgänglig med bil)
von Kraemers allé 2 (om du åker, eller ska åka, taxi)
Godsmottagning (leveransadress): 
von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala
Postadress: 
Box 256, 751 05 Uppsala

Hitta hit 

Karta - hitta till - och i - Segerstedthuset. 

 

Visste du att …

… huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), tidigare rektor vid Uppsala universitet i över 20 år (1955-1978).