Boka sal XI

Antal platser och möblering

Antal platser: 48 platser

Möblering: Rummet kan möbleras om.

Hjälpmedel och teknisk utrustning i salen

Datorprojektor
Dator
Whiteboard
Talarstol med fast mikrofon: 1
Handmikrofon: 1
Headset: 2

Övrigt

Dokumentkamera finns inte i lokalen men finns att låna i servicecenter

Boka lokal i universitetshuset

Bilder på lokalen

Sal XI sett från inre vänstra hörnet av lokalen.
Sal XI sett från det ena inre hörnet av lokalen.
Sal XI sett från sidan med ingången till lokalen
Sal XI sett från det håll man kommer in i lokalen. 

Senast uppdaterad: 2022-05-11