Inför bokning av lokal i universitetshuset

Här har vi samlat information om vad du behöver tänka lite extra på innan du skickar in en bokningsförfrågan för en lokal i universitetshuset. 

Bokningsförfrågan

  • Starttiden är när arrangören kommer till universitetshuset och sluttid är när arrangören lämnar byggnaden. 
  • Om evenemanget sker utanför universitetshusets ordinarie öppettider tillkommer personalkostnader.
  • Ge en så detaljerad beskrivning av evenemanget och arrangörsbehoven som möjligt i bokningsförfrågan. 

Fotografera och filma

Företag och organisationer som inte har fått ett skriftligt tillstånd av Uppsala universitet har inte tillåtelse att fotografera eller filma i universitetshuset i kommersiella syften. Tillstånd kan ges i undantagsfall till aktörer vars verksamhet och syfte ligger i linje med Uppsala universitetets värdegrund. Förbudet gäller inte privatpersoner som fotograferar och filmar för eget bruk.

Ansökan om tillstånd att fotografera och/eller filma i universitetshusets lokaler görs via mejl. I mejlet ska det framgå:

  • Syfte med fotografering/inspelning
  • Vilka lokaler som ska nyttjas
  • Vem som är ansvarig och kontaktperson på plats

Vid nyttjande av universitetshusets lokaler utanför ordinarie öppettider tillkommer personalkostnader. 

Mat och dryck

  • Ingen förtäring av mat eller dryck, undantaget vatten, får förekomma i aulan eller i övriga bokningsbara lokaler.
  • Lättare förtäring får förekomma i universitetshusets entréhall i samband med exempelvis konserter, större konferenser och symposier. I första hand ska arrangören anlita Café Alma.  
  • För att få anlita ett annat företag eller sköta serveringen på egen hand behövs tillstånd av akademiintendenturen, se ordningsregler för universitetshuset.
  • För att få servera alkoholhaltiga drycker behövs ett tillstånd som ska inhämtas av förhyraren, genom Café Alma alternativt annat anlitat serveringsföretag.

Bokningsvillkor och ordningsregler

Bokningsvillkor för lokaler i universitetshuset (pdf)

Ordningsregler för universitetshuset (pdf)

Ordningsregler för universitetsaulan (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-09-16