Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Inledning av professor Carl Fredrik Bergström och docent Magnus Strand, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Juridiska fakulteten och Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet samt European University Institute
  • Kontaktperson: Magnus Strand
  • Konferens

Denna tvådagarskonferens kommer att presentera och föra diskussioner kring boken "Legal Accountability in EU Markets for Financial Instrument". Evenemanget är kostnadsfritt och anmälan sker senast den 20 maj 2022.

Senast uppdaterad: 2021-10-07