Att göra UU attraktivt för forskare: seminarium och paneldebatt om karriärvägar för juniora forskare

Akademiska karriärvägar är inte alltid en rak linje till permanent läraranställning. I detta seminarium och paneldebatt kommer vi att diskutera hur den akademiska karriären kan bli mer attraktiv ur en svensk synvinkel samt med ett internationellt perspektiv

Senast uppdaterad: 2021-10-07