Irene Martínez Marín – Disputation

Irene Martínez Marín försvarar sin avhandling Aesthetic Valuing and the Self

Mer information, abstract och fulltext i DiVA

Senast uppdaterad: 2021-10-07