Välkommen att vara med och skapa framtiden!

Rektor Anders HagfeldtVarje år lockar Uppsala universitet tusentals motiverade studenter från hela världen. Att vara student vid Uppsala universitet är mycket mer än bara studier. Här finns enastående kultur- och studiemiljöer och ett unikt studentliv. Som student får du ta del av den senaste forskningen i moderna lokaler och laboratorier. Samtidigt får du uppleva ett traditionsrikt lärosäte med ett sprudlande utbud av körer, orkestrar och andra aktiviteter vid studentnationerna. Även vid vårt nyaste campus, i världsarvsstaden Visby, finns anrika kulturmiljöer runt knuten. Vi ser som vår uppgift att också hålla kulturarvet levande.

Uppsala universitet har förutsättningar att möta dagens och morgondagens stora samhälleliga utmaningar. Bredden inom forskning och utbildning ger styrka och möjligheter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Uppsala universitet har tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet för att bidra till en bättre värld.

Vi värnar vår akademiska självständighet och bygger samtidigt relationer till omvärlden. Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala universitet är avgörande för spridning av kunskap, idéer och kompetens, både inom universitetet och i samhället i stort. Därför samarbetar vi med de bästa universiteten i världen och gärna med alla som delar våra värderingar.

Välkommen att vara med och skapa framtiden – välkommen till Uppsala universitet!

Anders Hagfeldt

Senast uppdaterad: 2022-11-17