Publikationer inom pedagogisk utveckling

Inom ramen för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet har följande rapporter publicerats vad gäller universitetspedagogisk utveckling.
Ett antal publicerade rapporter och broschyrer finns inte i DiVA.

För mer information kontakta Charlotte Sundström.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin