Undersökningar angående doktorander och doktorer

Undersökningar och rapporter angående doktorander och doktorer genomförda vid enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Camilla Maandi (e-post)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin