Tillgänglighetsredogörelse för uu.se

Uppsala universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur uu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från uu.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till itsupport@uu.se
ring: 018-471 44 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på uu.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)]
 • Vissa videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
 • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 AA)]
 • På vissa webbsidor finns tabeller där innehållet har formaterats med HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • På vissa webbsidor finns det textfält märka med rubriktagg, men som saknar innehåll. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknar en beskrivning. [WCAG1.3.1 (A)]
 • Vissa webbsidor saknar huvudrubrik. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
 • Vissa webbsidor saknar titel-tagg eller innehåller fler än en titel-tagg. [WCAG 2.4.2 (A)]
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]
 • På vissa webbsidor används samma länktext för länkar som går till olika destinationer, exempelvis länktexten ”kurser och program”. Det saknas WAI-ARIA-etiketter för att särskilja dessa länkar. [WCAG 2.4.4(A)]
 • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. [WCAG 2.4.9 (AAA)]
 • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]
 • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Vissa iframes har ett tomt title-element och saknar beskrivning av innehållet. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Vissa länkade dokument har inte rätt uppmärkning av rubriker, saknar beskrivande text för bilder eller saknar dokumenttitel.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av UU.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019.
Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-28.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin