Östersjödagarna i Almedalen

BIld

Uppsala universitet tillsammans med aktörer runt om i landet arrangerar seminarier under Almedalsveckan med fokus på Östersjöfrågor. I år äger evenemangen rum digitalt på grund av rådande coronapandemi. Värd och samordnare för Östersjödagarna är Blått Centrum Gotland.

program SÖNDAG 4 JULI

13.00-13.45 Havets gränser

Östersjön är ett av många hotade hav på jorden och listan över miljöproblemen är lång. På vilka sätt kan vi förändra vårt beteende för att vända utvecklingen? Hos vem ligger ansvaret? Hur arbetar myndigheter och frivilligorganisationer?

Läs mer om seminariet Havets gränser i Almedalsveckans program

14.00-14.45 Fossilfritt Gotland skapar möjligheter till friskare hav

Det här seminariet tittar närmare på Östersjön och Gotland som producent av hållbar energi. Havsvindkraft och fossilfria transporter med el och vätgas. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Läs mer om seminariet Fosilfritt Gotland i Almedalsveckans program

MÅNDAG 5 JULI

13:00 - 13:45 Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?

Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske?

Läs mer om seminariet Ett levande hav och svensk fisk till alla i Almedalsveckans program

14:00 - 14:45 Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar?

Sverige har förutsättningarna för att producera hållbar sjömat i stor skala. Vi som bor här skulle också må gott av att äta mer sjömat. Hur kan politiker, myndigheter, näringsliv och akademin samverka för att åstadkomma det? Och vad ska vi göra med fisken som inte längre blir foder åt danska minkar?

Läs mer om seminariet Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar i Almedalsveckans program

Vill du ha mer information om kommande aktiviteter inom ramen för Östersjödagarna? 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev 
Följ Blått Centrum Gotland på Facebook 
Följ Blått Centrum Gotland på Twitter.

Extrainsatta webbseminarier 29 januari 2021

Sommaren 2020 ställdes Almedalsveckan in på grund av coronapandemi. I väntan på en ny politikervecka arrangerade Östersjödagarna extrainsatta webbseminarier för att diskutera aktuella frågor om Östersjön.

Se seminarierna igen här!

Senast uppdaterad: 2021-06-29