Östersjödagarna i Almedalen 2019

Mitt i Östersjön – i Visby på Gotland – samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter under Almedalsveckan för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd, säkerhet och näringsliv i Östersjöregionen inom ramen för Östersjödagarna 3-4 juli.

Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen

Under Östersjödagarna bjuder vi in till en rad seminarier och evenemang där vi tar upp utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen ur ett historiskt, biologiskt, ekologiskt, geografiskt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och mänskligt perspektiv.

Vi bjuder på ett spännande program med föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid.

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook

Arrangörer

Östersjödagarna är ett samarbete mellan ett antal aktörer som alla arbetar för Östersjöns bästa. Värd och samordnare är Blått Centrum Gotland.

Övriga arrangörer är Fazer, Forum Östersjön, Gullers Grupp, Hallvarsson och Halvarsson, Havsmiljöinstitutet, IVL Svenska MiljöinstitutetLRF, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Race For The Baltic, Stockholms universitets Östersjöcentrum, SUEZ, Svenska institutet, Uppsala universitet samt Världsnaturfonden WWF.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring seminarierna eller evenemanget i övrigt.