Östersjödagarna i Almedalen

Östersjödagarna

Mitt i Östersjön – i Visby på Gotland – samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter under Almedalsveckan för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd, säkerhet och näringsliv i Östersjöregionen.

Extrainsatta webbseminarier 29 januari 2021

Sommaren 2020 ställdes Almedalsveckans Östersjödagar in på grund av pågånde coronapandemin. I väntan på en ny politikervecka arrangerar Östersjödagarna extrainsatta webbseminarier som sänds från studio i Visby och Göteborg den 29 januari. Missa inte!

Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen

Under Östersjödagarna bjuder vi in till en rad seminarier och evenemang där vi tar upp utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen ur ett historiskt, biologiskt, ekologiskt, geografiskt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och mänskligt perspektiv.

Vi bjuder på ett spännande program med föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid.

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter: #östersjön #östersjödagarna
Facebook: Östersjödagarna på Facebook

Arrangörer

Östersjödagarna är ett samarbete mellan ett antal aktörer som alla arbetar för Östersjöns bästa. Värd och samordnare är Blått Centrum Gotland.

Övriga arrangörer är Forum Östersjön, Gullers Grupp, Hallvarsson och Halvarsson, Havsmiljöinstitutet, IVL Svenska MiljöinstitutetLRF, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Race For The Baltic, Stockholms universitets Östersjöcentrum, SUEZ, Svenska institutet, Uppsala universitet, Världsnaturfonden WWF.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring seminarierna eller evenemanget i övrigt.