Program för Östersjödagarna 2019

Östersjödagarna

Alla evenemang sker i sal E22 på Campus Gotland med ingång från Almedalsbiblioteket vid Cramérgatan 5. Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben - klicka på länkarna nedan för att komma till inspelningarna.

Twitter/Instagram: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook

Onsdag 3 juli

09.00 - 09.45 Invigning av Östersjödagarna - Climate vision - what is the role of universities in combating climate change?
Arr: Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet, Nordiska Ministerrådet, Östersjödagarna

10-15-11-00 Är baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten?
Arr: Fazer, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nordiska Ministerrådet, Race for the Baltic, Östersjödagarna

13.15 - 14.00 Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar
Arr: Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna

14.30 - 15.15 Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?
Arr: Havsmiljöinstitutet, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Östersjödagarna

15.45 - 16.30 Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar
Arr: WWF, Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet, Östersjödagarna

Torsdag 4 juli

09.00 - 09.45 Vattenbrist ett ökande problem – hur ser lösningarna ut?
Arr: IVL Svenska Miljöinstitutet, Forum Östersjön, SUEZ, Östersjödagarna

10.15 - 11.00 Sjöfart - ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna
Arr: Gullers Grupp, IVL Svenska Miljöinstitutet, Östersjödagarna

11.30 - 12.00 Är tillgången på vatten ett problem i Sverige?
Arr: Blått Centrum Gotland, Östersjödagarna

13.15 - 14.00 Borttagande av läkemedelsrester i fullstor skala
Arr: IVL Svenska Miljöinstitutet, SUEZ, Östersjödagarna

14.30 - 15.15 Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?
Arr: IVL Svenska Miljöinstitutet, SUEZ, Östersjödagarna

15.45 - 16.30 Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?
Arr: Race for the Baltic, Havsmiljöinstitutet, SUEZ, Fazer, Forum Östersjön, Östersjödagarna

16.45 - 17.15 Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?
Arr: Östersjödagarna

Om du inte kan närvara vid seminarierna kan du se dem live eller i efterhand på webben.

Twitter/Instagram: #östersjön
Facebook: Evenemanget på Facebook