Det nya coronaviruset: Experter vid Uppsala universitet

Medicin

Björn Olsen, professor i infektionsmedicin, frågor om virus, spridning och risker, 070-2384944, bjorn.olsen@medsci.uu.se

Johan Lennerstrand, docent i experimentell virologi, infektionsmedicin, läkemedelskandidater på gång mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2), 070-4322337 johan.lennerstrand@medsci.uu.se

Åke Lundkvist, professor i infektionsbiologi, smitta djur-människa, var coronavirusen förekommer i naturen och bland vilka djur, 018-471 4555, ake.lundkvist@imbim.uu.se

Åsa Melhus, professor i klinisk mikrobiologi, smittspridning, vårdhygien, asa.melhus@medsci.uu.se

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi, allmänna frågor kring epidemiologiska metoder, till exempel felkällor i beräkningar av dödlighet, 070-2215859, tove.fall@medsci.uu.se

Gunilla Enblad, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, hur covid-19 drabbar patienter med cancersjukdom, 0708-30 35 24, 018-611 0203, gunilla.enblad@igp.uu.se

Beteende och psykologi

Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, 018-6118898, filip.arnberg@neuro.uu.se

Johan Waara, universitetsadjunkt vid institutionen för psykologi, oro, hantera ensamhet och isolering, skapa strukturer och arbeta hemifrån, 018-471 2152, Johan.Waara@psyk.uu.se

Thomas Ågren, forskare vid institutionen för psykologi, grundforskning på rädslominnen, uppkomst till trauma, och fysiologiska rädsloresponser 018-471 2124, Thomas.Agren@psyk.uu.se

Andreas Önver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi, världsbild och mening, coping-strategier, förändringar i ritualer och beteenden, migration, värderingar och förändringar, 018-471 2683, onver.cetrez@teol.uu.se

Etik

Anna T Höglund, lektor i vårdetik, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), etiska prioriteringar i vården men anledning av coronaviruset, 018-471 62 28, anna.hoglund@crb.uu.se

Jessica Nihlén Fahlquist, universitetslektor vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), etiska aspekter på riskkommunikation, folkhälsoetik, vaccinationsetik, 018-471 6565, jessica.nihlen-fahquist@crb.uu.se

Ulrik Kihlbom, universitetslektor vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), prioriteringar av intensivvårdsplatser i Svensk och i Australiensisk kontext, yrkesetik och risker i samband med behandling av covid-19-patienter, +61 468 953 366, ulrik.kihlbom@crb.uu.se (befinner sig i Australien)

Ekonomi

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, hur ekonomisk kris påverkar individer, effekter för enskilda hushåll, sociala olikheter i förmåga att anpassa sig, effekter för individer av arbetslöshet, 018-471 1096, Eva.Mork@nek.uu.se

Joachim Landström, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, företags försäljning, kostnader, vinster, konkursrisker, resulterande effekter på börsvärden, 018-471 1237, Joachim.Landstrom@fek.uu.se

Gabriel Söderberg, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen, ekonomisk kris, statliga åtgärder, 018-471 1216, Gabriel.Soderberg@ekhist.uu.se

Samhällsvetenskap

Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, Kulturella och historiska perspektiv på epidemin, tex. retorik, språkbruk. Reaktionernas och åtgärdernas kulturella och samhälleliga kontext. Historiska epidemier. 018-471 1569, 0760-889 363, ylva.soderfeldt@idehist.uu.se

Rafael Ahlskog, forskare i statsvetenskap, altruistiska vs. egennyttiga motiv att undvika smittspridning – den sociala aspekten av vem som drabbas och inte, 018-471 1992, 0709-697 033, rafael.ahlskog@statsvet.uu.se

Skola och undervisning

Martin Karlberg, institutionen för pedagogik, strukturer och lärande hemma, 070-8182992, 018-471 1669, martin.karlberg@edu.uu.se

Mäns våld mot kvinnor

Just nu är många mer eller mindre isolerade i sina hem på grund av spridningen av covid-19. Risken för att mäns våld mot kvinnor ökar är stor eftersom isoleringen leder till både ökad utsatthet för brottsoffer och ökad möjlighet till kontroll för förövare. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Hit kan du höra av dig för att få tips om forskare som studerar dessa frågor.

Pressekreterare: Ylva Porsklev, 018-611 93 14 / 076-106 51 97

Informationschef: Karin Sandell, 018-611 98 68 / 070-167 90 60

Universitetets Presstjänst

För tips om och kontaktuppgifter till fler forskare kontakta universitetets presstjänst, 070-167 92 96, presskontakt@uadm.uu.se

Universitetets egna åtgärder

För frågor om vad universitetet vidtar för åtgärder inom den egna organisationen hänvisar vi till: Fredrik Andersson Broman, tf säkerhetschef, 070-4250473, Fredrik.Broman@uadm.uu.seeller Pernilla Björk, kommunikationsdirektör, 070-2911524, pernilla.bjork@uadm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin