Hitta en expert vid Uppsala universitet

Du kan alltid be någon av universitetets pressinformatörer om hjälp att hitta experter vid Uppsala universitet.

Experter i aktuella ämnen

Svenska medietjänster

  • Expertsvar - nationell frågetjänst för att hitta experter/forskare från hela Sverige. Tjänsten är ett samarbete mellan svenska lärosäten och andra forskande organisationer och förvaltas av Vetenskapsrådet.
  • Forskning.se

Senast uppdaterad: 2023-01-20