Klimat: Experter inom relaterade områden

Nedan följer ett urval av forskare på Uppsala universitet vars expertis kan vara intressant i samband med rapportering om klimatförändringar. Det finns många fler. Hör gärna av dig till Uppsala universitets presstjänst för mer skräddarsydda tips: presskontakt@uadm.uu.se, 070-167 92 96

Juridik

Naturens egna rättigheter: Yaffa Epstein, forskare vid juridiska institutionen

Miljöprocess, vattenrätt och naturvård: Jan Darpö, professor i miljörätt 

Statsvetenskap och Freds- och konfliktforskning

Klimatdemonstrationer, politisk aktivism: Katrin Uba, forskare vid statsvetenskapliga institutionen 

Klimatdemonstrationer, politisk aktivism: Per Adman, forskare vid statsvetenskapliga institutionen 

Klimatförändringar och risk för konflikter: Nina von Uexkull, forskare vid institutionen för freds och konfliktforskning

Klimatförändringar och risk för konflikter: Håvard Hegre, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Håvard Hegre leder Mistra Geopolitics som undersöker interaktionerna mellan geopolitik, säkerhet och globala miljöförändringar.

Klimatledarskap: Keri Facer, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper 

Klimatledarskap: Kevin Anderson, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper

Geologi och meterologi

Global uppvärmning: Anna Rutgersson, professor i meterologi

Tillståndet för världens glaciärer samt historiska klimatförändringar: Veijo Pohjola, professor i naturgeografi 

Mångfaldens betydelse för globala hållbarhetsmål: Malgorzata Blicharska, forskare vid institutionen för geovetenskaper

Naturresurser och hållbar utveckling: Magdalena Kuchler, forskare vid institutionen för geovetenskaper

Torka och översvämningar i relation till miljöförändringar: Giuliano Di Baldassarre, professor i hydrologi

Lärandet om hållbar utveckling

Lärandet om hållbar utveckling: Leif Östman, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Lärandet om hållbar utveckling: David Kronlid, forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Swedesd, Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet

Filosofi och idéhistoria

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi. Har skrivit en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat.

Klimatångest, hållbar utveckling, klimatförnekelse: Julia Nordblad, idé- och lärdomshistoria, miljöhistoria

Företagsekonomi

Grön aktivitet i svenska företag: Katarina Blomkvist, forskare vid företagsekonomiska institutionen

Ekologi och Biologi

Hur jordens akvatiska ekosystem påverkas av klimatförändringar: Lars Tranvik, professor i limnologi 

Hur jordens akvatiska ekosystem påverkas av klimatförändringar: Gesa Weyhenmeyer, professor i limnologi

Effekter av klimatförändringar på arters anpassningar: Frank Johansson, professor i zooekologi

Hur växter reagerar på klimatförändringar: Laura Parducci, forskare vid institutionen för ekologi och genetik

Ekologisk botanik och miljövård: Brita Svensson, professor i växtekologi och evolution

Växters anpassning till förändrade miljöer: Jennifer Anderson, forskare vid institutionen för organismbiologi

Förnyelsebar energi

Vindenergi: Stefan Ivanell, forskare vid institutionen för geovetenskaper

Biobränslen från solenergi och vatten, Karin Stensjö, forskare vid institutionen för kemi – Ångström

Solenergi, solceller: Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik

Vattenkraft, vågkraft: Mats Leijon, professor i elektricitetslära

Vågkraft: Rafael Waters, professor I elektricitetslära

Senast uppdaterad: 2021-04-08