Ukraina och Ryssland: Experter vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet har vi många forskare som har forskning med anknytning till Ukraina och Ryssland, bland annat vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning – ett nationellt och tvärvetenskapligt forskningscenter med bl a kärnfysiker, institutionen för moderna språk, juridiska institutionen och  statsvetenskapliga institutionen.  

Listan kommer att fyllas på kontinuerligt. För brådskande frågor ring oss på presstjänsten 070-167 92 96

Generellt om Ryssland och Ukraina 

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
e-post: li.bennich-bjorkman@ires.uu.se
telefon: 018-471 3456
mobiltelefon: 070-1679504 

Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
e-post: stefan.hedlund@ires.uu.se
telefon: 018-471 1699
mobiltelefon: 070-1679503

Claes Levinsson, prefekt för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
e-post: claes.levinsson@ires.uu.se
telefon: 018-471 1696, 070-1679501

Ann-Mari Sätre, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Rysslandsexpert. Särskilt politisk ekonomi.
e-post: ann-mari.satre@ires.uu.se

Martin Kragh, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier samt Utrikespolitiska institutet
Rysslandsexpert
e-post: martin.kragh@ires.uu.se

Igor Torbakov, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Historiker och expert på Ukraina
e-post: igor.torbakov@ires.uu.se

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen
Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik
e-post: per.ekman@statsvet.uu.se
telefon: 0703-58 00 65

Maria Engström, professor i ryska vid institutionen för moderna språk.  
Politisk ortodoxi, rysk minnespolitik, rysk messianism, radikal-konservativa ryska medier, rysk kultur- och idéhistoria, postsovjetisk rysk konservatism, ryska utopier och sovjetisk nostalgi
e-post: maria.engstrom@moderna.uu.se
telefon: 018-471 1305

Konflikter, fred och förhandling

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning
e-post: Peter.Wallensteen@pcr.uu.se
telefon: 018-471 2352, 070-6752679

Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning
e-post: Isak.Svensson@pcr.uu.se
telefon: 018-471 5740, 070-5306518

Espen Geelmuyden Rod, forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning
Diktaturer/autokratier (särskilt personalistiska diktatorer), Internet och sociala medier, propaganda, proteströrelser
e-post: espen.g.roed@pcr.uu.se

Sverker Finnström, docent vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
Småskaliga krig, gränskonflikter, civilbefolkning, globala krig
Ansvarig för institutionens nya kurs Culture and War/Kultur och krig som startar hösten 2022. Kursen tar upp bl a hur krig och väpnade konflikter både bryter ner livsvärldar och skapar nya.
e-post: Sverker.Finnstrom@antro.uu.se
telefon: 018-471 7371, 070-4250507
 
Sten Hagberg, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
Lokal konfliktlösning, etnicitet, lokalpolitik, demokrati, folklig kamp och säkerhet
e-post: sten.hagberg@antro.uu.se
telefon: 018-471 7030, 070-4250484
 
Mats Utas, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
Småskaliga krig, etniska konflikter, rebellgrupper/miliser, återintegrering av soldater, informella maktstrukturer
e-post: Mats.Utas@antro.uu.se
telefon: 018-471 2287

Folkrätt och juridik

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid juridiska institutionen
e-post:Inger.Osterdahl@jur.uu.se
telefon: 018-471 2653

Rebecca Stern, professor i folkrätt vid juridiska institutionen
människor på flykt, migrationslagstiftning, asyl, överenskommelser om flyktingmottagning
e-post: Rebecca.Stern@jur.uu.se
telefon: 070-8687805

Olof Wilske, universitetslektor i konstitutionell rätt vid juridiska institutionen
Svensk lag och rätt kring fredstida kriser, krig och krigsfara. Grundlagen. Vad regeringen, riksdagen och myndigheterna får och inte får göra. Värnplikt och totalförsvarsplikt.
telefon: 0761-63 79 18
e-post: Olof.Wilske@jur.uu.se

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, juridiska institutionen
e-post: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se
telefon: 072-9999772
Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter

Sanktioner, ekonomi för stater och privatpersoner

Daniel Spiro, biträdande universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen,
e-post: daniel.spiro@nek.uu.se
mobil: 073-502 31 88
Svenska statens ekonomi, ekonomisk kompensation, energi/bränsle/oljepriser, energiberoende, oljeindustrin, elindustrin, klimat, sociala rörelser, protester, revolutioner

Nils Gottfries, professor emeritus i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen
e-post: nils.gottfries@nek.uu.se
telefon: 073-035 81 01
Makroekonomi, sanktioner mot Ryssland, hur påverkar de ekonomin i Ryssland, världen, Europa, Sverige och den enskilda medborgaren, behov av ekonomisk kompensation

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, juridiska institutionen
e-post: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se
telefon: 072-9999772
Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter

Rysk energi

Mikael Höök, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper (Naturresurser och Hållbar utveckling)
Rysk olja, gas och kol samt tillgång/export av fossil energi.
e-post: mikael.hook@geo.uu.se
telefon: 073-0208116

Henrik Wachtmeister, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper (Naturresurser och Hållbar utveckling)
Rysk olja- och gas, Europas energiförsörjning, energisäkerhet.
e-post: henrik.wachtmeister@geo.uu.se
telefon: 018-471 1471

Information och källkritik i konflikter

Thomas Nygren, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
e-post: thomas.nygren@edu.uu.se
telefon: 073-6468649
Källkritik, digital kompetens, expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation

Michał Krzyżanowski, professor vid institutionen för informatik och media samt vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
michal.krzyzanowski@im.uu.se
Källkritik i media och politisk kommunikation i samband med hatretorik/hatspråk, diskriminering och högerpopulism i Central- och Östeuropa

Kirill Filimonov, universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och media
Rysk media, alternativa och oppositionella medier, politisk aktivism
e-post: kirill.filimonov@im.uu.se
telefon: 070-416 87 15

Kateryna Boyko, doktorand vid institutionen för informatik och media samt Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Ukrainian media, media coverage of war, media activism, propaganda and informational warfare
e-post: kateryna.boyko@im.uu.se
telefon: 018-471 7865

Kärnvapenhot

Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning, föreståndare för Alva Myrdal-centrum för forskning om kärnvapennedrustning.
e-post: Erik.Melander@pcr.uu.se
telefon: 070-4250462

Alva Myrdal-centrums forskningsgrupp på Sipri Sibylle Bauer

Tekniska aspekter av kärnvapen, kärnvapenproblematiken i stort

Sophie Grape, institutionen för fysik och astronomi (tillämpad kärnfysik), forskare vid Alva Myrdal-centrum för forskning om kärnvapennedrustning.
Tekniska aspekter på icke-spridning av kärnvapen och framför allt kärnämneskontroll, ett kontrollsystem som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen genom att avskräcka från missbruk av fredliga kärntekniska verksamheter.
e-post: sophie.grape@physics.uu.se
telefon: 018-471 5842, 070-1679178

Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik
e-post: ane.hakansson@physics.uu.se
telefon: 018-471 3251
mobiltelefon: 070-1679095

Tjernobyl och strålsäkerheten

Forskare i kärnfysik som har ett pågående forskningsprojekt i Tjernobyl och kan berätta om strålningen fungerar, hur reaktorerna skyddas, även reaktor 4, och vad som händer om man skadar eller förstör reaktorerna. 

Peter Andersson, forskare vid Institutionen för fysik och astronomi 
epost: peter.andersson@physics.uu.se
mobiltelefon: 070-225 69 63

Kulturarv i väpnade konflikter

Elisabeth Schellekens Dammann, lärostolsprofessor i estetik vid filosofiska institutionen,
leder forskarnätverket Kulturarv och etik i fred och konflikt
e-post: Elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se
telefon: 018-471 7350
mobiltelefon: 070-4250278

Mattias Legnér, professor vid konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård,
epost: mattias.legner@konstvet.uu.se
telefon: 070-568 91 83.

Krig och psykisk ohälsa

Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Posttraumatisk stress (PTSD), oro
e-post: Filip.Arnberg@neuro.uu.se
telefon: 018-611 88 98

Rakel Eklund, forskare och specialistsjuksköterska, kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Hantera oro
e-post: rakel.eklund@neuro.uu.se
telefon: 0734-697576

Emily Holmes, professor vid institutionen för psykologi
Posttraumatisk stress (PTSD)
e-post: emily.holmes@psyk.uu.se

Människor på flykt

Rebecca Stern, professor i folkrätt vid juridiska institutionen
människor på flykt, migrationslagstiftning, asyl, överenskommelser om flyktingmottagning
e-post: Rebecca.Stern@jur.uu.se
telefon: 070-8687805

Olof Åslund, gästprofessor i nationalekonomi och vetenskaplig ledare för Uppsala Immigration Lab, Nationalekonomiska institutionen
integration av flyktingar/integrationsinsatser, flyktingars etablering på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder för invandrade
e-post: olof.aslund@nek.uu.se
telefon: 018-471 5102

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen och forskare vid Urban Lab,
integration på bostads-och arbetsmarknaden
e-post: matz.dahlberg@ibf.uu.se
telefon: 018-471 6538

migration och hälsa

Soorej Jose Puthoopparambil, lektor och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
Flyktingar och migranters hälsa
e-post: soorej.jose@kbh.uu.se
telefon: 070-4068369

Internationell mödra- och barnhälsovård vid Uppsala universitet har utsetts till WHO Collaborating Center för migration och hälsa.

Hur man pratar med barn om krig

Rakel Eklund, forskare och specialistsjuksköterska, kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
e-post: rakel.eklund@neuro.uu.se
telefon: 0734-697576

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare i socialmedicin. Forskningsledare för forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting  
e-post: anna.sarkadi@pubcare.uu.se
mobiltelefon: 070-611 36 91,
telefon: 018-471 6572

Anton Dahlberg, psykolog och forskare i socialmedicin vid forskargruppen CHAP – Child Health and Parenting
e-post: anton.dahlberg@pubcare.uu.se
telefon: 018-617 01 35

Karin Fängström, forskare i socialmedicin vid CHAP – Child Health and Parenting
e-post: karin.fangstrom@pubcare.uu.se

Språkrelaterade frågor

Maria Engström, professor i ryska vid institutionen för moderna språk.  
Språkpolitik i Ryssland och Ukraina
e-post: maria.engstrom@moderna.uu.se
telefon: 018-471 1305

Olena Jansson, doktorand i slaviska språk vid institutionen för moderna språk
Ukrainska språket
e-post: olena.jansson@moderna.uu.se

Anastasia Makarova, docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk
e-post: anastasia.makarova@moderna.uu.se
Modern ryska

Karine Åkerman Sarkisian, fil. doktor i slaviska språk, institutionen för moderna språk
Kontrastiva studier ryska–svenska, tidiga skandinaviska lånord i ryska näverbrev, det Bysantinska skriftliga arvet
e-post: karine.akerman_sarkisian@moderna.uu.se

Går det att rättfärdiga krig?

Johanna Ohlsson, postdoktor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier 
e-post: johanna.ohlsson@ires.uu.se
telefon: 018-471 5350

Var med i Filosofiska rummet i söndags 20 februari om att rättfärdiga krig. Går det att rättfärdiga krig, ur moraliska och etiska perspektiv. 

Lyssna på Sveriges radios avsnitt Filosofiska rummet: Vad är ett rättfärdigt krig

Paralleller Ryssland och Kina

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen 
epost: Sten.Widmalm@statsvet.uu.se
mobiltelefon: 070-5619609
 

Ortodoxa kyrkan, religion och medier

Caroline Hill, doktorand vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, (engelska)
e-post: caroline.hill@ires.uu.se
mobiltelefon: 076-796-8284
Religion, policyer och media i tidigare Sovjetstaterna, vilken roll som den ortodoxa kyrkan och kristna evangeliska grupper har spelat i medier och kulturen i Östeuropa och USA, och rysk organiserad brottslighet.

Alexander Pereswetoff-Morath docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk
Rysk och ukrainsk ortodoxi. Rysk och ukrainsk historia
e-post: alexander.pereswetoff-morath@moderna.uu.se

Kulturarv och idéhistoria

Alexander Pereswetoff-Morath docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk
Rysslands, Ukrainas och Belarus kulturella och historiska rötter
e-post: alexander.pereswetoff-morath@moderna.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-07