Regler för fotografering vid Uppsala universitet

Fotografering vid universitetet är tillåten utomhus utan särskilt medgivande. För fotografering inomhus, till exempel i laboratorier och lektionssalar, krävs först medgivande av ansvarig forskare/lärare och presstjänsten. Särskilt tillstånd krävs för fotografering i universitetsbiblioteket eller universitetets museer.

Se också vad som gäller för fotografering i de linneanska trädgårdarna.

Senast uppdaterad: 2021-03-24