Världsvattendagen uppmärksammas i Uppsala

Pressmeddelande
13 mars 2008

Grunden för vårt moderna samhällets infrastruktur lades när människor förstod kopplingen mellan dålig hygien och sjukdomsspridning. Den 19 mars uppmärksammas FN:s Världsvattendag på temat ”Hygien och Hälsa” av bland andra Uppsala vattencentrum.

Årligen anordnar FN Världsvattendagen för att uppmärksamma vår gemensamma naturresurs vatten. I år arrangerar Uppsala vattencentrum en rad öppna föreläsningar på Stadsbiblioteket. De öppna föreläsningarna ger en god bild av dagens kunskapsläge med konkreta exempel på situationen i Sverige och mera allmänt i hela världen. Hur ska vi vårda våra vattentillgångar för att säkerställa vår framtida vatten-försörjning? Hur kan vi ytterligare minska påverkan på recipienterna? Är det möjligt att åter sluta kretsloppet så att näringsämnen i mänskligt avfall återförs till jorden? Dessa frågor hjälper oss att förstå att friskt vatten, liksom demokrati, inte finns tillgängligt utan din medverkan. Den dag vi står utan rent vatten vet vi alltför väl hur beroende vi är! Aktiviteterna i Sverige samordnas av Svenska hydrologiska rådet, SHR. I Uppsala blir det även extra öppet för allmänheten på Pumphuset och för skolklasser vattenfestival på Fyrishov och möjlighet till studiebesök på Gränby vattenverk. Läs mer om föreläsningarna och övriga aktiviteter: http://www.uvc.uu.se/dokument/program_VVD08_stadsbiblioteket.pdf samt http://www.vattendag.org/aktiviteter2008.html Uppsala vattencentrum, UVC, har Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, samt Sveriges Lantbruksuniversitets fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap som huvudmän. För mer information, kontakta Susanne Paul, 018-471 27 21, e-post: susanne.paul@uvc.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24