Ny studie ändrar förutsättningarna för spansk brunbjörn

Pressmeddelande
18 mars 2008

Brunbjörnar från Iberiska halvön är inte så genetiskt olika andra brunbjörnar i Europa som man trott. En internationell studie som idag publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, visar tvärtom att den spanska björnen nyligen isolerats från andra europeiska stammar. Rönen innebär nya fakta i diskussionen om hur den hotade spanska björnpopulationen ska räddas.

Forskarna extraherade DNA och bestämde gensekvensen på björnar från förhistoriskt material, framför allt från Iberiska halvön. En del av materialet var så gammalt som 80 000 år. När datamaterialet analyserades framträdde ett högst oväntat mönster. - Vi förväntade oss att kunna följa den spanska björnen långt tillbaka i tiden, men fann till vår förvåning att den hade genetiskt material från björnar i andra delar av Europa. Det verkar faktiskt som att den spanska björnen är genetiskt isolerad för första gången någonsin nu i vår tid, säger doktoranden Cristina Valdiosera, som gjort större delen av laboratorie- och analysarbetet. - Dessa björnar har möjligen varit isolerade i Spanien några få tusen år, vilket är mycket kort tid ur ett evolutionärt perspektiv. Det har alltså funnits ett genflöde till och från Iberiska halvön under större delen av brunbjörnens tid där. Det är mycket intressanta data när man diskuterar flytt av björnar från andra områden till Spanien i bevarandesyfte, säger Anders Götherström, som lett studien. Antalet björnar på Iberiska halvön är litet och populationen är uppdelad i två mindre grupper i norr. Inavel och genetisk utarmning utgör ett allvarligt hot mot björnens överlevnad i detta område. I bevarandesyfte har man diskuterat möjligheten att introducera björnar från andra områden till Iberiska halvön, men invändningen har varit att det skulle innebära att den genetiskt unika Iberiska björnen då skulle försvinna. Man har också haft farhågor att björnar från andra områden inte är lika anpassade till livsbetingelserna på Iberiska halvön, som de spanska björnarna. - Men eftersom det egentligen aldrig funnits någon genetiskt isolerad brunbjörn på Iberiska halvön, förrän alldeles nyligen, kan man ifrågasätta dessa argument, säger Anders Götherström. Studien är ett samarbete mellan forskare från Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. För mer information, kontakta Anders Götherström, tel: 018-471 64 83 eller +34 918 222 838, 073 -992 78 64, e-post: Anders.Gotherstrom@ebc.uu.se eller Cristina Valdiosera (Madrid), tel: +34 661 228 101, e-post: cvaldioser@yahoo.es

Senast uppdaterad: 2021-03-24