Schimpansforskaren Goodall drog storpublik

26 maj 2007

Om likheter mellan chimpanser och människor berättade Jane Goodall.

Jane Goodall är en mycket inspirerande föreläsare...

Likheterna mellan schimpanser och människor är fler än olikheterna. Efter nästan 50 års forskning har Jane Goodall mycket att berätta om detta släktskap. Hon var en av hedersdoktorerna som föreläste i universitetsaulan på fredagsförmiddagen.

När Jane Goodall började studera chimpanser på 60-talet, drog man fortfarande en skarp gräns mellan människor och djur. Sedan dess har forskningen visat att schimpanser och människor liknar varandra på många olika sätt. Även schimpanserna använder sig av redskap, och precis som människor har de starka familjeband.
Jane Goodall berättade målande om hur det går till i schimpansernas samhälle och gav många exempel på såväl socialt maktspel och aggressivitet, som omvårdnad och empati. Men det finns också viktiga skillnader, poängterade hon.
- Bara vi människor har utvecklat ett så komplext språk att vi kan undervisa våra barn om det som inte är närvarande. Vi kan diskutera och argumentera och planera för framtiden.
Därför, menade Godall, har vi också förmågan att rädda världen från de stora hot som vi står inför – klimatförändringar, krig och orättvis fördelning av välfärden.
- Vi får aldrig förlora hoppet, utan låt oss använda vårt intellekt!

Många hade samlats

Jane Godalls föreläsning avslutade förmiddagen i universitetsaulan, där många hade samlats för att lyssna till hedersdoktorernas föreläsningar. Förutom Goodall föreläste astronomen Michel Mayor, DNA-molekylens upptäckare James Watson, cancerforskaren Robert Weinberg och statsvetaren Elinor Ostrom.
- Det var väldigt inspirerande. Det är inte varje dag man får chansen att lyssna till så intressanta personligheter. Vi fick verkligen möta många olika aspekter av vetenskap, säger Amalka Amalka Pinidyaarachchi och Amin Allalou.
De är doktorander i bildanalys och kom tillsammans med sin handledare Carolina Wählby, som också tyckte att förmiddagen var inspirerande.
- Det är bra att få lite distans till det egna forskningsfältet och vidga vyerna.

Tips för framgång

En bit därifrån stod Torsten Gordh, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, tillsammans med Helge Rask-Andersen, professor vid öronkliniken och Göran Blomberg, pensionerad forskare i musikvetenskap. Alla tre var upplivade av föreläsningarna – särskilt av James Watsons råd till unga forskare om hur de skulle göra för att bli framgångsrika.
- Det var en fantastisk samling föreläsare och en otrolig bredd. Det är ett privilegium att få vara här, konstaterade Torsten Gordh.

Senast uppdaterad: 2021-03-24