Ozon skadar molekyler i lungan

Pressmeddelande
4 oktober 2010

Att ozon är skadligt att andas in är sedan tidigare känt. Nu visar ett svensk-brittiskt forskarteam vilka molekyler i det skyddande lagret på lungans insida som påverkas negativt. Studien har publicerats i senaste numret av tidskriften Langmuir, utgiven av American Chemical Society, och ger ny kunskap om ozonets skadliga verkan.

Lungans insida är täckt av en blandning av molekyler som gör att den fungerar effektivt. Dessa molekyler ser bland annat till att partiklar vi andats in forslas bort och att det tunna ytskiktet av fukt, som skyddar lungans insida, bibehålls. Den nyligen publicerad studien, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och forskargrupper i Storbritannien, visar hur en del av dessa molekyler, fosfolipider, påverkas negativt av ozon, en luftförorening med känd lungpåverkan.

Fosfolipider utgör en stor del av cellerna och vätskan som täcker insidan av lungorna. Med enkla mätningar på skikt av dessa molekyler utspridda på en vattenyta kunde forskarna visa att det räcker med en koncentration i storleksordningen några miljondelar av ozon i syre för att orsaka en snabb nedbrytningsprocess av en viss typ av fosfolipider. Forskarna upptäckte också att det efter den snabba nedbrytningen följde en oväntat mycket långsammare förlust av material ifrån ytan under loppet av några timmar.

Forskarna föreslår ett händelseförlopp där delvis sönderfallna molekyler, så kallade radikaler, skapas och leder vidare till reaktioner och förlust av material från ytan, som i sig själv är stabil mot ozon.

- Den här studien visar hur mycket vi kan lära oss om hur en av våra viktigaste luftföroreningar, ozon, reagerar med vätskan som täcker lungans insida. Vi ser frame mot att fortsätta vår studie och hoppas kunna öka kunskapen om de skador ozon orsakar, säger Katherine Thompson, som leder gruppen vid Department of Biological Sciences, Birkbeck University of London.

- Neutronreflektion är ett unikt redskap för att lokalisera specifika delar av molekyler i ytskikt. Vi vill gärna använda vår utveckling av denna teknik inom många miljörelaterade frågeställningar, säger Adrian Rennie, professor i neutronspridning vid Uppsala universitet.

Neutronreflektionsmätningar utfördes vid ISIS, England, en metod där mängden material i ett skikt, liksom dess struktur, kan mätas.

För mer information kontakta: Professor Adrian Rennie, tel: 018-471 35 96, 070-425 09 14 or Dr Katherine Thompson, tel: +44 207 079 07 82

Läs artikeln på tidskriftens hemsida.

Forskningen vid Ångströmlaboratoriet:


Läs mer om ISIS.

För mer information, kontakta Adrian Rennie, tel: 018-471 35 96, 070-425 09 14, adrian.rennie@fysik.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24