Ny studie visar hälsofördelar med nordisk mat

Pressmeddelande
18 oktober 2010

Kost baserad på nordiska livsmedel sänker kolesterolet och blodtrycket, minskar kroppsvikten och förbättrar kroppens insulinkänslighet. Det visar en forskargrupp vid Uppsala universitet i en studie som nyligen publicerats online i den välrenommerade tidskriften Journal of Internal Medicine.

-    Resultaten visar att den nordiska kosten kan ses som ett närproducerat alternativ till medelhavskosten, säger docent Ulf Risérus, som är ansvarig för studien.

Studien är den första som undersökt hälsoeffekter av en nordisk kost. Syftet var att undersöka om en hälsosam kost sammansatt av livsmedel med ursprung i de nordiska länderna har effekt på riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom.

Livsmedlen som användes var exempelvis fet fisk som lax, strömming och sill. Rapsolja samt flytande och bredbart margarin baserat på vegetabiliskt fett användes till dressing, matlagning och smörgåsar. Vidare ingick frukt, bär, rotsaker och grönsaker av nordiskt ursprung samt magra mjölkprodukter och magra styckningsdelar. Fullkornsprodukter baserade på korn, havre och råg, samt baljväxter som gula och gröna ärtor och bruna bönor ingick också. Kosten hade lågt innehåll av tillsatt socker, salt, transfetter, mättat fett och raffinerade livsmedel. Den skulle dessutom vara lätt att tillaga med råvaror som kan hittas i en vanlig affär.

Resultaten visar att effekterna på riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom var jämförbara med de gynnsamma effekter som uppnåtts med den så kallade medelhavskosten. LDL det ”onda” kolesterolet, minskade med 21 procent i blodet, medan kvoten LDL/HDL minskade med 14 procent. Det systoliska blodtrycket sjönk med nästan 7 mmHg under studiens sex veckor. Efter tio veckor var effekterna än mer uttalade. Effekterna av den nordiska kosten på blodfetter och blodtryck är kliniskt relevanta.

-    Liknande effekter som åstadkoms med läkemedel minskar tydligt risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, säger doktorand Viola Adamsson, som genomfört studien.

Vidare orsakade den nordiska kosten minskad insulinhalt i blodet vilket tyder på att kroppens sockeromsättning förbättrades, ett fynd som kan ha betydelse för att förebygga diabetes. Trots att det inte var en viktminskningsstudie och försöksdeltagarna fick äta hur mycket de ville, minskade man i vikt trots att fysisk aktivitet och övrig livsstil hölls oförändrad under studien.

Uppsalaforskarna går nu vidare med att studera hur en nordisk kost kan påverka hälsan på längre sikt, och kommer även att undersöka hur kosten påverkar generna hos personer med bukfetma och begynnande diabetes.

Näringsmässigt är den nordiska kosten förenlig med gällande nationella och internationella rekommendationer, såsom Nordiska Näringsrekommendationer och American Heart Associations (AHA) rekommendationer för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Om studien:
Den randomiserade, kontrollerade kliniska studien pågick i 6 veckor. Ett antal av försökspersonerna gavs även möjlighet att äta den nordiska kosten i upp till 10 veckor. Studien genomfördes på 88 kvinnor och män med lätt övervikt och måttligt förhöjda kolesterolvärden. Försökskosten tillagades i samarbete med hotell- och restaurangprogrammet, Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

Referens: Journal of Internal Medicine, DOI: 10.1111/j.1365-2796.2010.02290.x

För mer information om studien kontakta docent och med dr Ulf Risérus, projektansvarig på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism på 070-753 33 16, ulf.riserus@pubcare.uu.se eller Viola Adamsson, doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på 070-927 87 92, viola.adamsson@pubcare.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24