Möte om saltets betydelse för smaken

28 maj 2007

Man kan salta på olika sätt - men hur påverkas smaken? Hur kan man göra för att reducera salthalten utan att smaken försämras? Det är temat för en förmiddag om salt i Uppsala Livsmedelscentrums regi.

Den 29 maj bjuder Uppsala Livsmedelscentrum in till ett seminarium om de sensoriska aspekterna av salt i vår mat. Seminariet vänder sig till representanter för livsmedelsindustrin, livsmedelsforskare, matkreatörer, storhushåll, media, myndighetspersoner, branschorganisationer, producenter och leverantörer av aromer och kryddor och andra intresserade.

Inbjudna talare är Anne-Laure Ferry, forskare vid University of Nottingham, kocken Jonas Borssén och forskaren Katariina Roininen, vid VTT Technical Research Centre of Finland. Förmiddagen avslutas med lunchsoppa och sensoriska övningar, ledda av Iwona Kihlberg, forskare vid institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet.

Uppsala Livsmedelscentrum drivs i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala universitet och Livsmedelsverket. Det är ett regionalt organ som ska stödja och främja forskning, utveckling och utbildning inom livsmedelsområdet.

Läs mer: www-ulc.slu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24