Universitetets kraftfullaste dator blir ännu starkare

29 maj 2007

Den 1 juni invigs ett nytt datorkluster - Isis - vid Ångströmlaboratoriet. Det innebär en förstärkning av den befintliga datormiljön så att fler avancerade beräkningar kan göras utan någon längre väntetid.


-    Tidigare var våra forskare ibland tvungna att vänta i två-tre veckor innan de kunde utföra sina beräkningar, säger Ingela Nyström,  i ett pressmeddelande från IBM, som fått uppdraget att installera det nya beräkningsklustret.
Ingela Nyström  är föreståndare vid beräkningsorganisationen Uppmax vid Uppsala universitet  och hon ser att den stora fördelen med Isis – som det nya datorklustret kallas – är kortare väntetider för forskare inom särskilt fysik ocyh bioinformatik, där det krävs många och kraftfulla beräkningar.
-    Med hjälp av den utökade kapaciteten kommer forskarna dessutom att kunna testa flera olika parametrar jämfört med tidigare, tillägger hon och nämner att antalet forskningsprojekt som behöver denna datorkapacitet är omkring 200.

Flera högkapacitetsystem

Ibland har Uppsalas forskare varit tvungna att vända sig till övriga universitet eller högskolor med högkapacitetsystem i Umeå, Linköping och Lund eller vid KTH och Chalmers. Med det nya datorklustret hoppas man att kapaciteten ska vara tillräcklig i Uppsala.
Isis består av 200 noder (800 processorer, 1 600 GB RAM) och utgörs av AMD-baserade system x 3455-servrar från IBM.
Administrationen av Isis skötes av Uppmax och har samfinansierats av Uppmax på anslag från Snic (Swedish Nationl Infrastructure for Computing) och Fysik IV på anslag från Vetenskapsrådet.


Beräkningsklustret invigs vid en ceremoni i Polhemsalen vid Ångströmlaboratoriet fredagen den 1 juni kl 13.15-16.

-    

Senast uppdaterad: 2021-03-24