Oscarspriset 2001

19 juni 2001

Uppsala universitets Oscarspris tillfaller i år språkvetaren Mats Eriksson och fysikern Maria Strömme Mattsson. Oscarspriset ges 'till understöd för yngre vetenskapsidkares författarverksamhet' och utgörs av årsräntan från en donation som universitetet fick av Oscar II i samband med 400-årsjubileet 1877.

Mats Eriksson är forskarassistent vid institutionen för nordiska språk. Han disputerade 1997 på avhandlingen Ungdomars berättande. En studie i struktur och interaktion. I avhandlingen ger Mats Eriksson en analys av berättande som interaktiv verksamhet och en analys av ungdomars berättarstil. Det var det första större arbetet om vardagens berättarkonst och innehåller många nya insikter och spännande observationer. Förutom sin avhandling har Mats Eriksson publicerat ett stort antal artiklar, främst, om samtalsgrammatik. Hans forskning 'leder in grammatikforskningen på nya vägar' står det att läsa i motiveringen. Maria Strömme Mattsson är forskarassistent vid Institutionen för materialvetenskap. Hon disputerade 1997 i fasta tillståndets fysik på avhandlingen Cation Intercalation and Surface Fractality in Oxide Based Films. Sedan dess har hon etablerat forskning inom farmaceutisk materialvetenskap. Hennes angreppsmetod - att utgå från grundläggande kemi och fysik - är unik. Arbetet har resulterat i ett antal publikationer vars betydelse, enligt nomineringen, 'sannolikt kommer att vara mycket stor för ämnets fortsatta utveckling.' De två pristagarna belönas med 21 000 kronor var för sina enastående forskningsinsatser. Priset överlämnas på vinterpromotionen 2002. Mats Eriksson: 018 - 471 12 95, mats.eriksson@nordiska.uu.se Maria Strömme Mattsson: 018 - 471 72 31. maria.stromme@angstrom.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24