Rollspel förbereder studenter för yrkeslivet

13 juni 2007

Rollspel för studenterna på kursen proteinbioteknologi.

Studenterna Oscar Patriksson, Lisa Hemmilä, Martin Westberg och Per Jungnelius.

Studenterna på kursen proteinbioteknologi fick en smärre chock när de insåg att mannen som rackade ner på deras presentation faktiskt var en riktig företagsledare, ingen lärare. En nyttig erfarenhet för studenterna och efterfrågat av näringslivet.


Det är fjärde dagen på ett pilotprojekt som går ut på att lära bioteknikstudenter lära sig tänka affärsmässigt, jobba i projekt och därigenom förbättra chanserna på arbetsmarknaden. Tre ovanligt välklädda studenter går fram, presenterar sig och sitt fiktiva företag Prosol, samt börjar dra haranger av affärs- och bioteknikspråk samtidigt som de presenterar planer och prognoser på powerpoint.
Det är onekligen lite surrealistiskt.
Sedan kommer domen:
– Ett säljande upplägg, men det kanske inte är så lättläst - jag vill ha en snabb uppfattning av kostnaderna, säger Lennart Söderberg, en för tillfället inhyrd konsult, som har jobbat som företagsledare inom bioteknikindustrin.
Första gången studenterna gjorde en presentation kom de inte lika lindrigt undan. Men så visste de inte heller vem de hade att göra med och hade inte då fått de verktyg som de fick senare under kursen.
– Det var skarpt läge. Studenterna presenterade sig inte ens eller talade om vilka de representerade. Jag sade att jag förväntade mig en professionell offert och gav dem en kvart att fixa den, säger Lennart Söderberg.

Håller helt annat tempo

–Det blev lite av en chock för studenterna, det är ett helt annat tempo än vad de är vana vid, säger Torgny Fornstedt, studierektor och initiativtagare till projektet.
Fast en angenäm chock i så fall. Roligaste momentet på hela utbildningen, hävdar studenterna.
– Jag har fått blodad tand, jag hade gärna haft mer projektarbete, säger Martin Westberg, student och VD för det påhittade bolaget BioSolutions.
– Vi är glada att vi har Torgny som är så engagerad och gör sitt yttersta för att förbättra vår utbildning. Det här är så roligt att man inte vill gå hem, säger hans kursare och forskningschef Lisa Hemmilä.
– Det är vad industrin tycker som är ännu mer intressant, de har en annan syn på vad studenterna behöver kunna, säger Torgny Fornstedt.
Enligt Rhiannon Sanders på näringslivsorganisationen Uppsala BIO, är det just sådana kunskaper, som industrin efterfrågar.
– Vi ser gärna att universitetet sätter sådant här i system, säger hon.

Fakta om pilotprojektet:

Torgny Fornstedt på avdelningen för ytbioteknik, har fått 250 000 kronor från universitetet för ett pilotprojekt som går ut på att förbereda studenterna för industrin genom rollspel. En klass studenter har som ett moment i kursen proteinbioteknologi, i tre omgångar haft fyra dagar, där de förutom praktisk träning också lyssnat på föreläsningar och fått handledning från företrädare för arbetslivet.

Senast uppdaterad: 2021-03-24