Unga entreprenörer tar examen

18 januari 2007

Vid en högtidlig diplomeringsceremoni på Ångströmlaboratoriet den 19 januari avslutar 21 unga entreprenörer sin utbildning vid Entreprenörskolan i Uppsala. Det är den femte kullen studenter som examineras sedan starten 2002. Merparten har fått jobb direkt efter examen.

Entreprenörskolan är ett avslutande studieprogram för studenter som läser ett långt utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik. Under ett intensivt utbildningsår får de använda sina specialistkunskaper för att driva ett skarpt affärsprojekt från idé till kommersiell verklighet. Samtidigt får de fördjupa sig i ämnen som affärsplanering, marknadsanalys, affärsjuridik och förhandling, hur man startar företag och hur man leder och driver teknikbaserade utvecklingsprojekt.

Entreprenörskolan har utvecklats av Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala – CEF – som ett gemensamt initiativ från Uppsala universitet och SLU. CEF:s uppgift är att stimulera intresset för entreprenörskap och företagande vid universitet och högskolor och bidra till ökade kunskaper om villkor och förutsättningar för utveckling av nya affärer baserad på forskning och ny kunskap.

Utbildningen inom Entreprenörskolan sker i nära samarbete med näringslivet i Uppsalaregionen. Studenternas examensarbete sker i form av konkret arbete med ett innovationsprojekt som hämtas från forskargrupper vid universiteten eller från företag i Uppsalaregionen. Representanter från företagen anlitas också som gästföreläsare under utbildningen.

– Det blir ett samarbete som alla vinner på, menar Göran Lindström, föreståndare för CEF. Utbildningen blir en bra brygga över till verksamhet inom näringslivet och företagen får tillgång till kompetent personal.

Entreprenörskolan ger en examen med unik profil med inriktning mot teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan i Uppsala är en av endast två liknande utbildningar i landet. Många studenter gör snabba karriärer som affärsutvecklare, marknadsförare, utvecklingschefer i forskningsintensiv industri.

– Merparten av de studenter som gått Entreprenörskolan får jobb direkt efter examen. Många startar också egna företag inom t ex IT, marknadsföring och affärsutveckling, berättar Göran Lindström.

Kullen på 21 studenter som nu ska diplomeras är den femte i ordning från starten 2002.
Totalt har 96 studenter utexaminerats från Entreprenörskolan i Uppsala.

Vid diplomeringshögtiden på Ångströmlaboratoriet delas diplomen ut av de båda rektorerna vid Uppsala universitet och SLU.

Den 22 januari börjar en ny kull studenter på Entreprenörskolan…

Mer information på CEF:s hemsida

Senast uppdaterad: 2021-03-24