Djuretik diskuteras vid symposium

11 juni 2007

Djuretiken har stor betydelse t ex för djurhållningen i lantbruket.

Djuretiken har stor betydelse t ex för djurhållningen i lantbruket.

Djuretik handlar om djurs moraliska status och människans rätt att använda dem i forskning och lantbruksproduktion. Men vilka djur är det egentligen vi pratar om? Det diskuteras vid ett symposium om djuretik i Sandhamn den 11 och 12 juni.

Det mångvetenskapliga mötet har titeln ”Searching for the Animal of Animal Ethics”, och arrangeras av Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet & Uppsala universitet.
- Djuretiska överväganden kan få långtgående konsekvenser för användningen av försöksdjur i medicinsk forskning och för djurhållningen i lantbruket. Därför är det angeläget att djurbegreppet granskas, säger Pär Segerdahl, docent i teoretisk filosofi vid Centrum för bioetik och en av huvudtalarna vid symposiet.

Naturligt beteende

Är djurvälfärd något som främst mäts fysiologiskt eller kan djur kommunicera sin välfärd i uttrycksfullt beteende? Kan moraliskt beteende observeras även hos djur? Vad kan vi mena med ”naturligt beteende” hos ett husdjur?
De frågorna skall Pär Segerdahl försöka reda ut under symposiets första dag tillsammans med Marc Bekoff, biolog från University of Colorado, Helena Röcklinsberg, teolog från Lunds universitet och Françoise Wemelsfelder, djurvälfärdsforskare från Scottish Agricultural College.

Internationella forskare

Andra dagen består av ytterligare 22 presentationer av internationella forskare från vitt skilda ämnen: allt från jurister, samhällsvetare, filosofer, teologer till biologer och medicinare.

- Förhoppningsvis kan diskussionerna hjälpa till att utveckla och konkretisera bioetikens djurbegrepp genom att fråga vad samtida etologi, evolutionspsykologi och djurvälfärdsforskning lär oss om djurs moraliskt relevanta förmågor, säger Pär Segerdahl. Symposiet är det nionde i en serie om Biomedicin, etik och samhälle och är öppet för forskare och doktorander från alla discipliner som på ett eller annat sätt berörs av dessa frågeställningar. Ett antal platser är vigda för representanter från myndigheter och organisationer.

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24