Uppsala vann forskartjänster i hård konkurrens

19 juni 2007

Uppsala drar längsta strået när AstraZeneca delar ut forskningsmedel i form av tvååriga postdoktorstjänster. Tre av de elva utlysta tjänsterna kommer att placeras vid Uppsala universitet.

Maria Karlgren, Denny Mahlin och Ulrika Eriksson heter mottagarna av stipendierna, som täcker två års postdoktorsforskning på heltid. Dessutom får Christian Hedberg, som fått sin forskarutbildning i Uppsala, medel för forskning vid Max-Planck-institutet i Dortmund.

- Det är glädjande att Uppsala universitet tog hem högsta vinsten, och ett gott betyg för vår verksamhet. Vi ser gärna ett utvidgat samarbete med AstraZeneca där vi hoppas kunna bli en av deras bästa framtida partners, säger Ulf Pettersson, vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Stipendierna delas ut inom sex olika områden och är inriktade mot viktiga kompetenser för läkemedelsutveckling, både inom universitet och högskolor och inom industrin. Medlen är helt förutsättningslösa och utan annan koppling till läkemedelsföretaget.

Inom området ”Läkemedelsmetabolism, disposition och farmakokinetik” får Maria Karlgren, nyligen disputerad vid Karolinska institutet, en tjänst placerad vid institutionen för farmaci och kommer att ingå en grupp under ledning av Per Artursson, professor i läkemedelsformulering. Vid samma institution kommer Denny Mahlin att bedriva sin forskning, som kan leda till nya möjligheter att utveckla beredningsformer för mycket svårlösliga läkemedel. Han får stipendiet inom kategorin ”Farmaci (formulering/drug delivery)”. Ulrika Eriksson är forskare inom läkemedelsabsorption med inriktning mot förbättrat oralt upptag via så kallade prodrugs. Även hon kommer att arbeta vid institutionen för farmaci.

Christian Hedberg studerade kemi vid Uppsala universitet och disputerade 2005 inom området övergångsmetallbaserad asymmetrisk katalys. Det nya stipendiet kommer att hjälpa Christian att etablera sig som en självständig forskare vid Max Planck-institutet där han ska fokusera på kemisk biologiska studier av histidin fosforylering.

AstraZeneca i Sverige har inrättat sitt stora stipendieprogram för att långsiktigt stimulera och stötta den svenska läkemedelsforskningen genom att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sina forskarkarriärer.
– Vi fick många bra sökande till vårt stora stipendieprogram. Bland dessa har vi valt ut 11 stipendiater där vi ser att deras forskning hittills visar en extra stor potential för en framgångsrik forskarkarriär, vare sig det blir inom akademin eller inom industrin, säger Jan Lundberg, AstraZenecas globala forskningschef.

Jenny Hakeberg

Senast uppdaterad: 2021-03-24