Ny kombination av läkemedel effektiv mot hjärntumörer

25 november 2019

Forskare från Uppsala universitet har identifierat en viss grupp av patienter med elakartade hjärntumörer av formen glioblastom som svarar på en behandling som inriktar sig mot cancergenen MYCN. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Death & Disease.

Glioblastom är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör hos vuxna. Det finns idag inga effektiva läkemedel som på ett direkt sätt kan hämma MYCN-proteiner trots att de är inblandade i flera vitt skilda cancerformer hos människor. MYCN är ibland överproducerat i en aggressiv cancer av typen glioblastom som är en tumörform med mycket dålig prognos och låg överlevnad. MYCN-proteiner styr cancerns tillväxt genom att först dirigera proteiner som styr cellcykeln att öka celldelningen och sen skruva upp olika förstärkningssignaler av andra gener i cancercellen som gör den ännu farligare.

Forskare vid Uppsala universitet testade om det går att hämma MYCN i celler som odlats från cirka 20 patienter med glioblastom. De använde först en så kallad BET-hämmare som hindrar att MYCN förstärker andra gener i cellen. Den visade sig mycket riktigt hämma MYCN i hjärntumörer som hade höga nivåer av just MYCN-genen där den även förstärkte effekten av det cytostatika man normalt brukar ge till dessa patienter.

BET-hämmaren fungerade bara på tumörer som hade höga nivåer av MYCN så forskarna använde en avancerad dataanalys över cellernas totala genetiska uppsättning för att identifiera en substans som tillsammans med BET-hämmaren borde slå ut alla hjärntumörers tillväxt. Nivåerna av MYCN visade sig korrelera väl med nivåer av ett så kallat Aurorakinas som driver på celldelningen av de flesta typerna av glioblastom, vilket antyder att läkemedel riktade mot detta protein bör vara verksamma på tumörceller från fler patienter.

- Vi upptäckte att specifika hämmare mot Aurorakinaser samverkar med BET-hämmare och tillsammans slår ut dessa hjärntumörer. Kombinationen har hittills fungerat bra på hjärntumörceller från alla patienter som vi har testat, men är mest effektiv på de som producerar höga nivåer av MYCN-protein, säger Fredrik Swartling, docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet som lett forskningsstudien.

- Det positiva är att båda dessa läkemedel tar sig över blodhjärnbarriären vilket gör att de faktiskt tar sig in till tumören i hjärnan, fortsätter Fredrik som dock är försiktigt positiv eftersom det är en relativt ny precisionsbehandling och att det krävs kliniska studier då det är osäkert om behandlingen är tillräckligt effektiv för att slå ut tumörer även hos patienter. Samtidigt är det inte känt om denna kombinationsbehandling kan ge några oväntade allvarliga biverkningar.

Čančer, Matko et al.: “BET and Aurora Kinase A inhibitors synergize against MYCN-positive human glioblastoma cells”, Cell Death & Disease. DOI: 10.1038/s41419-019-2120, https://www.nature.com/articles/s41419-019-2120-1

Senast uppdaterad: 2021-03-24