Marie Allen är årets Fernströmpristagare

20 juni 2007

Forskaren Marie Allen utvecklar nya metoder för analys av små mängder DNA.

Eric K Fernströms pris 2007 går till Marie Allen, som får priset för hennes forskning kring nya metoder för att analysera bevismaterial i brottsutredningar och historiskt material av stor betydelse för rättsväsendet och samhället.

- Det är väldigt roligt och en jättestor ära att få ett så prestigefyllt pris. Det är även en bekräftelse på att gruppens arbete är viktigt, säger Marie Allen, som av fakultetsnämnden för medicin och farmaci utsetts till årets Fernströmpristagare.

Marie Allen (f 1964 i England) är docent och forskare vid institutionen för genetik och patologi. Hennes forskning handlar om att utveckla nya, effektivare metoder för analys av små mängder DNA. Hon har bland annat använt material från kända brottutredningar och från historiskt material från museer i sin forskning.

Identifiera offer

För tillfället ligger fokus på att utveckla nya metoder för att snabbt kunna identifiera offer, när till exempel stora katastrofer inträffat i världen.
- Vid tsunamikatastrofen i Sydostasien till exempel, tog det flera månader innan man kunde identifiera offren - och då använde man fram för allt tandidentifiering. Men med en ny typ av DNA-analys skulle det kunna gå betydligt snabbare, säger Marie Allen.
I en sådan katastrofsituation används DNA från anhöriga som jämförelsematerial.

Samarbete med polisen

Marie Allens forskning handlar också om att utveckla bättre metoder för att analysera små mängder DNA och nedbrutna prover; vad som finns kvar till exempel vid en brand, eller hårstrån som man funnit vid ett brott.
- Här samarbetar vi med polisen, på deras uppdrag, och hjälper dem med analyserna vid ett brott. Vi får upp emot ett 20-tal fall om året som polisen vill ha hjälp med.
- Vår forskning får ofta snabb tillämpning direkt i verkligheten och det ser jag som berikande också för själva forskningen, säger Marie Allen.

Går till yngre forskare

Erik K Fernström, arvtagare och förvaltare av Fernströms stenhuggeri- och rederiverksamhet med huvudsäte i Karlshamn, bildade 1978 en stiftelse för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Avkastningen delas ut varje år i form av de nordiska Fernströmpriserna. Dessutom utser landets sex medicinska fakulteter var sin pristagare. Mottagaren måste enligt statuterna vara max 44 år och verksam vid en svensk medicinsk fakultet. Han eller hon ska vara särskilt lovande och framgångsrik.

Prissumman är 100 000 kronor.

Senast uppdaterad: 2021-03-24