Många Uppsalastudenter övergår till forskarstudier

27 juni 2007

Över 13 procent av studenterna vid Uppsala universitet fortsätter till forskarutbildning. Vid Uppsala universitet är den så kallade övergångsandelen högst i landet, visar en ny analys från Högskoleverket.

Det är utbildningsutbudet snarare än högskolans eller universitetets storlek som avgör hur stor andel av studenterna som fortsätter till forskarutbildning, visar Högskoleverkets studie. Vid en första anblick tycks skillnaderna stora mellan högskolorna och universiteten. Vid Uppsala universitet, där övergångsandelen är högst i landet, börjar 13,2 procent av studenterna på forskarutbildning. Vid vissa högskolor är övergångsandelen betydligt lägre, då färre än en procent av studenterna går vidare till forskarstudier.

Högskoleverkets analys visar dock att skillnaderna mellan olika högskolor och universitet främst beror på skillnaderna i deras olika utbildningsutbud. Många av de mindre och medelstora högskolorna har en stor andel studenter som examineras inom vård och omsorg respektive lärarutbildning, där övergången till forskarutbildning i allmänhet är låg.

Om man jämför övergångsandelen vid olika högskolor – utbildning för utbildning – med motsvarande riksgenomsnitt, finner man att ingen högskola eller utbildning skiljer sig så mycket från genomsnittet. Med andra ord, andelen av studenterna som fortsätter till forskarutbildning vid en högskola är ungefär den man kan förvänta sig utifrån dess utbildningsutbud.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats!

Senast uppdaterad: 2021-03-24