Tre universitet i nätverk för forsknings- och bioetik

29 juni 2007

Forsknings- och bioetik växer i betydelse för Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet. Därför inrättar de tre universiteten i samarbete ett nätverk i forsknings- och bioetik (NRB) från den 1 juli i år.


Nätverket syftar till att ytterligare öka samarbetet i forsknings- och bioetik inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Det pågår redan ett relativt omfattande formaliserat samarbete mellan de tre universiteten i form av Forskningsetiskt forum gemensamt för Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet samt Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Det nya nätverket kommer att samordna och samplanera forskningsprojekt, ansökningar, kurser och utbildningsprogram. Dessutom kommer nätverket att samordna information om verksamheterna, utbildningsinsatser och seminarieverksamhet.


Mer information:
Mats G. Hansson, Professor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet, e-post mats.hansson@bioethics.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24