Uppsala universitet bland de hundra bästa

3 juli 2007

Vid Ångströmlaboratoriet bedrivs framgångsrik forskning om teknik.

Vid Ångströmlaboratoriet bedrivs framgångsrik forskning om teknik.

Uppsala universitet hör till de hundra bästa universiteten i världen, inom områdena teknik/datavetenskap och klinisk medicin och farmaci, enligt 2007 års ranking vid Shanghai Jiao Tong University.

Förra året hamnade Uppsala universitet på plats 65 på 100-i-topp-listan över världens främsta universitet. I år har rankingen gått till på ett annorlunda sätt, och är uppdelad i fem breda ämnesområden – naturvetenskaper och matematik, teknik och datavetenskap, lantbruks- och livsvetenskaper, klinisk medicin och farmaci samt samhällsvetenskaper.

Fem svenska lärosäten finns med på rankinglistorna. Förutom Uppsala universitet är det Lunds universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Chalmers. Uppsala universitet finns med bland de hundra främsta inom två ämnesområden; teknik/datavetenskap samt klinisk medicin och farmaci.

Inom området klinisk medicin och farmaci rankas Karolinska institutet i Stockholm som nummer nio, medan Uppsala universitet och Lunds universitet har fått plats 76-108.
När det gäller teknik och datavetenskap kommer Chalmers på plats 51-75. Lunds universitet och Uppsala universitet hamnar på plats 77-106.

På topplistan över samhällsvetenskap finns inget svenskt lärosäte med. Inom naturvetenskaper och matematik märks Stockholms universitet på plats 51-75 och Lunds universitet på plats 76-110. När det gäller lantbruks- och livsvetenskaper kommer Karolinska institutet på 16:e plats och Lunds universitet på plats 50.

Harvard toppar alla listor utom en – när det gäller teknik och datavetenskap är Massachusetts Institute of Technology (MIT) nummer ett. Som vanligt dominerar prestigefyllda amerikanska universitetet som Stanford, Berkeley, Princeton och Columbia. Inom alla fem ämnesområden kommer lärosäten från USA på de första fem platserna.

Se hela listorna!

Senast uppdaterad: 2021-03-24