Masterprogram istället för civilekonomexamen

5 juli 2007

Uppsala universitet satsar på en ny, femårig masterexamen i ekonomi

Uppsala universitet satsar på en ny, femårig masterexamen i ekonomi

Uppsala universitet har inte ansökt om examensrättigheter för den nya civilekonomexamen. Istället satsar universitetet på en masterutbildning på totalt fem år, som antas vara mer internationellt gångbar.

Nyligen kom Högskoleverkets rapport om vilka universitet och högskolor som får rätt att utfärda den nya civilekonomexamen. Så många som 23 lärosäten ansökte om examensrättsprövning för civilekonomexamen, men bara sex klarade kraven.
Uppsala universitet sökte ingen sådan examensrätt, och det gjorde inte heller Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Internationella riktlinjer
Anledningen är att Uppsala universitet så långt det är möjligt vill att ekonomutbildningen här följer internationella trender och riktlinjer. När civilekonomexamen inrättades hade Uppsala universitet redan kommit långt med Bologna-anpassningen av ekonomutbildningen. Den nya, fyraåriga civilekonomexamen passade dåligt in i den nya examensstrukturen för examina på avancerad nivå med 3+2 år.
- Det vanliga är att yrkesexamina på avancerad nivå är på fem år, som psykolog- och civilingenjörsexamina. Hade civilekonomexamen blivit femårig hade vi givetvis ansökt om examensrätt, säger utbildningsledare Ewa Hjertsén, vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Engelskspråkigt program
Istället har universitetet valt att avvakta och satsar på ett kvalificerat kandidatprogram på tre år, som kan byggas på med ett helt engelskspråkigt tvåårigt masterprogram med fyra inriktningar i företagsekonomi och ett engelskspråkigt masterprogram i nationalekonomi.
- Om vi finner att vi även vill ge en fyraårig utbildning och kan få den att passa in i vår femåriga utbildning så kan vi komma att ompröva vårt beslut och i så fall ansöka om examensrätt för civilekonomexamen, säger Ewa Hjertsén.

Senast uppdaterad: 2021-03-24