Myntkabinettet öppnas för besökare

9 juli 2007

Medalj som visar Linné i profil.

"Medalj över Linné efter hans död" är en av dyrgriparna i samlingen.

Nu är det klart att universitetets myntkabinett ska öppnas för besökare. Den unika samlingen av medaljer och mynt ska visas upp i en permanent utställning. Ombyggnaden är möjlig tack vare en donation på 1, 5 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen i Uppland.

- Förr i tiden var universitetets myntkabinett en av attraktionerna i Uppsala och lockade många besökare. Nu kan det bli så igen. Tack vare Sparbanksstiftelsen kan vi åter nå ut till en bredare allmänhet, säger förste antikvarie Harald Nilsson.
Han har varit ansvarig för myntkabinettet sedan 1992, och började sin gärning med att öka säkerheten. För de cirka 40 000 mynten och medaljerna byggdes ett luftrenat och klimatanpassat valv i Universitetshuset. Det var inte längre tal om att förvara dyrgriparna bakom tunna fönsterglas längre, som man gjorde på 1970-talet.

Planerna förverkligas
Redan i mitten av 90-talet planerades en utställningslokal i anslutning till valvet, men man saknade resurser att fullfölja de planerna. Nu kan de gamla ritningarna dammas av.
- I höst ska vi upphandla arkitekt- och monterfirmor, för att kunna dra igång arbetet så snart som möjligt, säger Harald Nilsson.
Redan i april nästa år räknar han med att kunna vara med och inviga den nya lokalen. Förutom utställningen, kommer lokalerna också att rymma ett sammanträdesrum som ska utrustas med modern teknik.
- Här ska vi skapa inte bara en utställning utan också ett vackert rum där man tar tillvara de fina lokalerna med sina pelare och valv och de 1700-talsskåp som också hör till samlingen.

Välkänd bland samlare
Universitetets mynt-och medaljsamling hör till de förnämsta i Sverige, och är välkänd bland myntforskare och samlare. Nu hoppas Harald Nilsson att mynt- och medaljsamlingen ska komma fler till godo.
Studenter och forskare i historia, arkeologi, ekonomisk historia, idéhistoria, konstvetenskap och estetik, kan till exempel ha glädje av att studera samlingen.
- Skolorna hoppas vi mycket på, eftersom det här är en ingång till den svenska historien. Vi läser ju i historien om Älvsborgs lösen på 1 miljon riksdaler i silvermynt och om nödmynten under Karl XII:s tid. Här kan eleverna få se ”the real thing”.

Samling på nätet
Samlingen går tillbaka till 1694 då Augsburgska konstskåpet skänktes till Uppsala universitet. Sedan dess har den utökats, bland annat med donationer från Lovisa Ulrikas samlingar från Drottningholms slott. Nu uppgår antalet föremål till 40 000.
Redan idag är en del av mynten tillgängliga för allmänheten – i virtuell form. På Myntkabinettets webbplats kan man se virtuella utställningar. Där finns också en databas med bilder på och fakta om mynten och medaljerna.

Läs mer på Myntkabinettets webbplats

FOTNOT Bilden visar "Medalj över Linné efter hans död" utförd av Gustav Ljungberger på uppdrag av Gustav III. Porträttet visar Linné i profil med linnea och Nordstjärneorden på bröstet.

Senast uppdaterad: 2021-03-24