Ny professor leder satsning på AI som forskningsverktyg

2 juni 2020

Thomas Schön

Att det vi utvecklar kommer att påverka oss råder inget tvivel om. Frågan är bara hur vi vill att det ska ske, menar Thomas Schön, ny professor i artificiell intelligens.

Användning av AI och stora datamängder ökar ständigt och kommer att påverka morgondagens samhälle. Stora satsningar inom området görs såväl nationellt som internationellt. För en tid sedan beslutade Uppsala universitet att inrätta en professur inom artificiell intelligens, AI, med stöd av Kjell och Märta Beijers stiftelse. Satsningen kommer att ledas av Thomas Schön som nu tillträder Beijerprofessuren i artificiell intelligens.

– Den artificiella intelligensen är här för att stanna och fortsätter att i allt större utsträckning påverka våra liv, säger Thomas Schön. Liksom all teknologi vi utvecklar för den med sig både bra och dåliga sidor. Det är därför nödvändigt att vi strävar efter att förstå den fulla vidden av det vi skapar, samtidigt som vi använder den för att lösa de viktigaste utmaningar vi står inför.

Med den femåriga satsningen AI for research tar Uppsala universitet ett tvärvetenskapligt grepp om utvecklingen av den nya teknologin. Visionen är att AI for research ska bidra till parallella och samverkande projekt som lever vidare på institutionerna och förnyar såväl forskning som undervisning vid Uppsala universitet.

– Min förhoppning är att AI for research ska hjälpa oss att på ett klokt sätt reflektera över hur denna teknologi påverkar oss som art idag, hur vi vill att den ska påverka oss framtiden och bidra till att vi skapar rätt sorts teknologi, säger Thomas Schön. Att det vi utvecklar kommer att påverka oss råder inget tvivel om. Frågan är bara hur vi vill att det ska ske.

Om Beijerprofessuren

Beijerprofessuren i artificiell intelligens har möjliggjorts genom ett bidrag från Kjell och Märta Beijers stiftelse på 15 miljoner kronor under fem års tid. Beijerstiftelsen har sedan 1990 donerat cirka 150 miljoner kronor till Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet omfattande gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning och husdjursforskning. De tre områdena samverkar under det gemensamma namnet Beijerlaboratorierna i Uppsala.

Senast uppdaterad: 2021-03-24