Rektor Hallberg välkomnar högskoleverkets diskussion

7 augusti 2007

Rektor Anders Hallberg.

Kvalitet bör vara den vägledande principen, menar Anders Hallberg.

Högskoleverkets nye chef, Anders Flodström, vill slå ihop dagens 14 universitet till fem. Ska svenska lärosäten utbilda ännu skickligare yrkesmänniskor och forskare krävs starkare konstellationer, menar Anders Flodström i ett utspel i helgens svenska medier.

- Vi välkomnar en fortsatt diskussion kring rollfördelning och samverkansformer mellan universitet, kommenterar Anders Hallberg, rektor vid Uppsala universitet. Både nationellt och internationellt förs sedan länge en livlig diskussion i frågan.

Anders Hallberg menar att diskussionen om en tydligare rollfördelning och mer utvecklade samverkansformer hänger ihop med att resurserna till forskning och utbildning är begränsade och att det samtidigt krävs stora resurser för att utveckla en utbildning och forskning i världsklass. 

Däremot anser rektor Hallberg inte att vi bör dela in det svenska universitetssystemet genom att bara se på kartan. Frågan är inte enbart geografisk. Samverkan ska ske utifrån det som universiteten är bra på och genom att utveckla den verksamhet som är framgångsrik.

-  Kvalitet bör vara den vägledande principen. Vi kan i det sammanhanget konstatera att Uppsala universitet idag har ett omfattande internationellt samarbete, att vårt
universitet är internationellt välkänt och ett av Sveriges mest forskningsintensiva universitet. Uppsala universitet har ett brett utbildningsutbud med stort söktryck.

Att bilda ett regionalt Mälardalsuniversitet bestående av t.ex. Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH verkar därför mycket ogenomtänkt, anser Anders Hallberg.

- Jag ser inte att man kan uppnå synergieffekter med hjälp av en sådan organisatorisk sammanslagning. Universiteten i vår del av Sverige är välkända och har ett mycket högt anseende i världen.

Senast uppdaterad: 2021-03-24