Forskare skapar framtidens Arlanda i ett "levande laboratorium"

22 augusti 2007

Om projektet Arlanda Living Lab

Med hjälp av användarvänliga IT-verktyg ska resenären hitta rätt på flygplatsen.

När trycket på flygplatserna ökar så behöver också flygplatserna anpassas till nya krav. Arlanda Living Lab är ett projekt som ska göra Arlanda till en användarorienterad flygplats, och Nita vid Uppsala universitet är forskningspartner i projektet.

Ökade resmöjligheter, bättre kvalitetsservice genom IT-stöd, stärkt internationellt varumärke och nöjdare resenärer – det är några långsiktiga mål för projektet Arlanda Living Lab som startade den 15 augusti.
Utgångspunkten är att resenärer och anställda på Arlanda ska kunna vara med och påverka framtidens flygplats. Projektets partners: CSC Airline Innovation Program som tillsammans med Nita (Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet), Luftfartsverket, SAS samt CIC (Center for Information and Communication Research vid Handelshögskolan), satsar tillsammans med Vinnova drygt tre miljoner kronor på att etablera ett ”levande laboratorium” på Arlanda, där anställda och besökare kan följa och påverka utvecklingen av miljön.
- Det är ett unikt projekt och det är roligt att se hur alla parter så helhjärtat stöder projektet, säger Mats Edenius, föreståndare för Nita.
Vinnovas pilotsatsning på Living Labs vill förbättra svenska företag och organisationers förmåga att samverka när det gäller att utveckla IT-baserade tjänster och produkter.

Ofta inte användarvänligt
Enligt ett pressmeddelande från Vinnova så misslyckas hela 90 procent av alla nya IT-baserade tjänster och produkter på grund av att dessa inte möter användarnas behov.
- En sådan lansering är ofta förenad med mycket problem som skapar oförutsedda kostnader, då den inte är användarvänlig.
Mats Edenius är dock entusiastisk inför pilotprojektet som lånat sitt upplägg från MIT i USA. De konkreta ideerna har ännu inte tagit form, men det kan till exempel vara att ta fram IT-verktyg för att enkelt slussa resenären till rätt ”gate”, eller att utveckla ett mer mobilt boardingsystem.
- Där vill vi ha hjälp av resenärerna och deras kunskap. När det var flygstrejk till exempel, så visste den drivne affärsresenären direkt hur man ombokar till annat flyg - hur tänkte denne då? Sådan kunskap är viktig för oss att få veta, dels för att kunna utveckla nya IT-verktyg, dels förfina de som redan finns.

Fler Living Labs
Vinnova satsar i år sammanlagt 11 miljoner kr på att tillsammans med företag och organisationer bygga upp Living Labs för olika miljöer. Förutom Arlanda sker satsningarna i Malmö, Öresund, Umeå och Halmstad.
-

Senast uppdaterad: 2021-03-24