DNA-analys ger stöd till hypotes om Birger Jarls grav

31 augusti 2007

I ett samarbete med Västergötlands museum och Rättsmedicinalverket visar forskare från Uppsala universitet att DNA-analys stödjer hypotesen att Birger Jarl begravts tillsammans med sin andra hustru och sin son. Resultaten offentliggjordes idag, onsdag, vid en presskonferens i Varnhems klosterkyrka.

I maj 2002 öppnades den grav i Varnhems klosterkyrka i Västergötland som anses innehålla kvarlevorna av Birger Jarl. Syftet var att göra en noggrann undersökning av benresterna från 1200-talet och med moderna osteologiska analysmetoder testa om kopplingen till Birger Jarl, hans hustru Mechtild och sonen Erik var trovärdig. Historiskt kända data, tillsammans med resultaten från benanalyserna, ligger till grund för tolkningen. Nu får denna hypotes stöd av undersökningar av den allra senaste DNA-tekniken som utförts av bland andra Anders Götherström och doktoranden Helena Malmström vid Uppsala universitets evolutionsbiologiska avdelning.

Erik var son till Birger, men Mechtild var inte mor till Erik. DNA från de medeltida benen visar också tydligt att de tre personerna i graven inte hade samma mor, eller tillhörde samma linje på mödernet. Dock verkar det finnas ett faderskapsförhållande mellan den äldre och yngre mannen i graven. Kvarlevornas identitet går dock inte att fastställa, eftersom man inte känner till några släktingar att jämföra DNA:t med.

Forskargruppen har arbetat med flera olika typer av DNA; en variant som går i arv på mödernet (mitokondriellt DNA), en som går i arv på fädernet (Y-kromosomalt DNA) och en som man ärver från såväl sin mor som sin far (autosomalt DNA). Genom att använda alla dessa typer av DNA har studien blivit mer komplett.

- Det är svårt att arbeta med DNA som är så här gammalt. Det är lätt hänt att man analyserar arkeologens, eller sitt eget DNA av misstag, säger Helena Malmström, doktorand vid Evolutionsbiologiska avdelningen i Uppsala.

Hon har dock haft tillgång till den senaste DNA sekvenseringsteknologin, som bland annat används för studier av Neandertalarnas arvsmassa, och hon har använt sig av denna teknik på ett helt nytt sätt. Resultaten bedöms som solida och helt tillförlitliga.

När DNA-analysen nu genomförts har den sista pusselbiten i det forskningsprojekt som inleddes med gravöppningen 2002 således fallit på plats. Historiska data, osteologiska resultat och DNA-analysen samverkar till en mycket trovärdig koppling mellan graven i Varnhem och Birger Jarl (död 1266), hans andra hustru Mechtild (död 1288) och hans näst yngste son Erik (död 1275).

Senast uppdaterad: 2021-03-24