8 miljoner till diabetesforskning i Uppsala

29 januari 2007

Bo Nilsson, vid Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Uppsala universitet, har fått 8,1 miljoner kronor för utveckling av behandling av diabetespatienter.

Fler tvärvetenskapliga angreppssätt och starkare koppling till klinisk verksamhet behövs inom medicinteknisk forskning för att Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen. Det visar en tidigare genomförd utvärdering av forskning inom medicinsk teknik, Därför satsar nu Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA 81 miljoner kronor under fem år på forskning inom medicinsk teknik.

Konkurrensen om pengarna var hård. Totalt inkom 116 ansökningar, men bara åtta beviljades. 8,1 miljoner kronor – ett av de största bidragen – går till Uppsala universitet.

Bo Nilssons forskningsprojekt syftar till att utveckla ett insulinproducerande organ för implantation i diabetiska patienter. Hos diabetessjuka fungerar bukspottkörteln och insulinproduktion dåligt, eller inte alls. En behandling som testats är att transplantera Langerhanska öar till patienter med svår diabetes. Idag måste behandlingen upprepas 2-3 gånger innan patienten är insulinoberoende, och dessutom kan öarna förstöras när de kommer i kontakt med blodet. Målet för forskningsprojektet är att bilda ett organ av insulinproducerande celler, som inte kommer i kontakt med blod och som kan transplanteras in i andra organ än i den blodrika levern.

Senast uppdaterad: 2021-03-24