En vacker bro mellan matematik och fysik

11 november 2002

Som en vacker bro och kommunikationsmöjlighet mellan matematiken och fysiken. Så karakteriserar matematikern och schackmästaren Thomas Ernst sitt avhandlingsarbete om q-analys inom den analytiska talteorin.

Grunden till avhandlingsarbete lades på Tiundaskolan i Uppsala och då av matteläraren Harry Eriksson, hävdar Thomas Ernst. Men det handlar inte om de i skolan vanliga x och y, och a och b, utan det är frågan om q, egentligen q-calculus eller q-analys. Viktiga termer i sammanhanget är kommutativ eller associativ, termer som de stora på matematikområdet gärna i och för sig gärna skulle vilja se omnämnas redan i 8:ans mattebok. Det Thomas Ernst nu har avhandlat rör störningsräkning och har en mycket stor betydelse inom exempelvis kvantmekaniken. Antag att man inom ett av fysikens områden konstaterar små avvikelser från givna data. Här kommer då denna q-analys in. Det är en annorlunda derivata och q-analysens historia går tillbaka till 1700-talsmatematikern Eulers analytiska talteori. Klaus von Klitzing, nobelpristagare i fysik 1985, kunde modifiera de "eviga" Ohms lagar som vi alla känner från gymnasiestudierna. Thomas Ernst forskning och uppnådda resultat vad beträffar hypergeometriska serier knyter direkt an till grundläggande upptäckter inom de strikta vetenskaperna. Thomas Ernst har under tiden med avhandlingsarbetet också hunnit bli Sverigemästare i schack både individuellt och i lag. Är det de enorma utvecklingsmöjligheterna inom matematiken och på schackbrädet som ömsesidigt stimulerat till dessa resultat? Thomas Ernst ser sin q-analys som en bro, en förbindelse mellan matematiken och fysiken och säger så här i en kommentar: - Denna bro är vacker. Jag har hämtat inspiration till mitt doktorsarbete även på andra sidan Öresund och en lärd person där. Vägen dit går nu även den på en minst lika vacker bro. Och nog märker vi alla att på den senare bron kan överfartsavgifter inkasseras. Men bron mellan matematiken och fysiken? Lönsamhet är ofta det sista man tänker på. Än så länge är det något slags "konst för konstens egen skull". Hur länge till? Disputationen äger rum torsdag 14 november kl. 13.14 i lärosal 2146, Matematiskt-informationsteknologiskt centrum. MIC. Opponent är prof. Hari M. Srivastava, Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, British Columbia, Kanada. Thomas Ernst kan nås på telefon 018-471 76 22 eller via e-post thomas@math.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24