Dags att anmäla sig till Högskoleprovet

4 september 2007

Den 15 september är det sista anmälningsdag till högskoleprovet ht 07, som äger rum den 27 oktober i Uppsala och en rad andra orter runt om i landet.

Högskoleprovet ges två gånger per år, i april och oktober. Anmälningsavgiften är 350 kronor och cirka 75 000 personer anmäler sig till provet varje år.
Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla högskoleutbildningar. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier, och används vid urval av sökande. Minst en tredjedel av platserna på en utbildning tillsätts med hjälp av högskoleprovet.
Det är Högskoleverket som ansvarar för att genomföra och utveckla högskoleprovet. Universiteten och högskolorna ansvarar för det praktiska arbetet kring provet genom att anordna det på en rad orter runt om i landet.

Annica Hulth

Här kan du anmäla dig:

Högskoleprovet i hela landet

Högskoleprovet i Uppsala

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24