Repatriering av ett skelett från universitetets samlingar

11 november 2021

Uppsala universitets rektor begär tillstånd av regeringen att få överlåta kvarlevor som finns vid universitetsmuseet Gustavianum till Arjeplogs sameförening.

I juni 2021 tog universitetet emot en begäran från Arjeplogs sameförening om repatriering av ett skelett som finns i Uppsala universitetsmuseums historiska samlingar. Sametinget, Arjeplogs församling, biskopen i Luleå stift samt Amnesty Sápmi har uttalet stöd för repatriering.

Med hjälp av dokumentation över samlingarna och efterforskningar vid Stockholms stadsarkiv har universitetet kunnat slå fast att kvarlevorna som nu ska överlåtas kommer från en person som var kyrkskriven i Arjeplogs församling. Vid sin död 1892 avtjänade han ett livstidsstraff på Långholmens centralfängelse.
 
– Det var i äldre tid inte ovanligt att kroppar från personer som avlidit i fängelse överlämnades till universitetens medicinska utbildning och forskning säger Margaretha Andersson, chef för Uppsala universitets Musik och museer.

När regeringen har fattat beslut kommer en planering av hur överlämningen ska ske på ett värdigt sätt göras tillsammans med Arjeplogs sameförening.

Frågor om ärendet besvaras av museichef Mikael Ahlund 070-1679017  018-471 77 58 och chef för Uppsala universitets Musik och museer Margaretha Andersson  070-1679331, 018-471 1876

Senast uppdaterad: 2021-03-24