Sveriges första professor i islamisk teologi på plats i Uppsala

Pressmeddelande
8 november 2012

Den första november tillträdde Mohammad Fazlhashemi som professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Professuren är den första i sitt slag i Sverige och ett viktigt led i en ny utbildningssatsning vid universitetet.

- Tanken är att vi ska utveckla en ny profil vid teologen som innebär att vi på sikt kan erbjuda ett helt utbildningsprogram i islamisk teologi, säger Mikael Stenmark, dekan vid Uppsala universitets teologiska fakultet.

I dag finns endast ett fåtal professurer med samma profil i Europa. En svensk student som vill ta examen motsvarande en teologie kandidatexamen med islamisk teologi som huvudämne får söka sig utanför landets gränser till exempelvis Egypten, Iran eller Turkiet.

– Vi har i dag en stor befolkningsgrupp, omkring en halv miljon människor, med muslimsk bakgrund. Att de i dagsläget måste åka utomlands för att studera exempelvis islamisk filosofi, koranvetenskap och islamisk rättsvetenskap är något som vi vill ändra på, säger Mikael Stenmark.

Ett viktigt mål är bland annat att kunna erbjuda blivande ledare eller lärare inom svenska muslimska organisationer en möjlighet att få akademisk utbildning om islamisk teologi och filosofi på hemmaplan.

Vid fakulteten finns sedan tidigare islamologisk forskning och undervisning med i första hand studier av islams framväxt, utbredning och roll i samhället.

– Vi kommer inom det nya programmet att kunna erbjuda studier om själva innehållet i islam: de trosföreställningar, etiska riktlinjer, rättsliga principer och religiösa urkunder som ingår. På det sättet tar vi islam på samma intellektuella allvar som kristen tro, med ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till innehållet, säger Mikael Stenmark.

Ett första steg för att bygga upp det nya utbildningsprogrammet är det paket om totalt fyra nya kurser om islam som ges från och med detta läsår. Kurserna som omfattar 7,5 hp vardera ger kunskaper om islamsk värdegrund, rättsuppfattning och livssyn och utgör den första satsningen hittills inom islamisk teologi vid ett svenskt universitet.

– Vi planerar att bygga ut vår utbildning i etapper i den takt som ekonomin tillåter med de fristående kurserna som bas. Här hoppas vi att regeringen och utbildningsdepartementet ser behovet och nyttan av utbildningen och stödjer oss med särskilt avsatta medel, säger Mikael Stenmark.

Mohammad Fazlhashemi, som närmast kommer från en tjänst som professor i idéhistoria vid Umeå universitet, har en lång meritlista.

– Han är en mycket duktig forskare men har också stor pedagogisk kompetens och har aktivt arbetat med utbildningsfrågor som vi har stor nytta av när det nya programmet ska byggas upp. Vi hoppas dessutom på att han ska fungera som en länk mellan teologen och olika muslimska samfund, vilket är viktigt när vi utformar vår utbildning, säger Mikael Stenmark.

Under resten av hösten kommer Mohammad Fazlhashemi att arbeta deltid i Uppsala, medan han avslutar sina åtaganden som professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Läs mer om de nystartade kurserna om islam vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Mikael Stenmark, dekan vid teologiska fakulteten, 018-471 2181, 0708-908115, Mikael.Stenmark@teol.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24