Uppsala universitet på Biotech Forum

20 september 2007

Den 24-26 september syns Uppsala universitet med en egen monter på den internationella branchmässan Biotech Forum som hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Forskare från Uppsala universitet medverkar också i två lunchseminarier som har organisationen Stockholm-Uppsala Bioregion som värd.

Ett av seminarierna handlar om hur neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers kan diagnostiseras och behandlas, och bland deltagande forskare märks Lars Lannfelt, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Fredrik Nikolajeff, forskare vid institutionen för teknikvetenskaper och föreståndare för nystartade Uppsala Berzelii Technology Center for Neurodiagnostics. Moderator vid seminariet är Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap.

Universitetets monternummer på mässan är A03:23g och A03:23f


Biotech Forum

Program för lunchseminarierna

Fullständigt program på engelska

Senast uppdaterad: 2021-03-24